svasdssvasds

ประกันสังคม ม.40 รวมช่องทางรับสิทธิประโยชน์-จ่ายเงินสมทบ ดูที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ก.ย. 2565 เวลา 20:30 น. 622

ประกันสังคม ม.40 ผู้ประกันตนรับ-จ่ายสะดวกขึ้น รวมช่องทางรับเงินสิทธิประโยชน์-จ่ายเงินสมทบ ไว้ที่นี่แล้ว มีช่องทางไนบ้าง เช็คเลย

สำนักงานประกันสังคม เผยผู้ประกันตน ม.40 รับเงินสิทธิประโชน์-จ่ายเงินสมทบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น รวมช่องทางการรับ-จ่ายเงินสมทบมาไว้ที่นี่แล้ว

 

วิธีการรับเงินสิทธิประโยชน์

 

โอนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 4 ธนาคาร คือ

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

- ธนาคารกรุงไทย

 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

- ธนาคารออมสิน (ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ)

 

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน ยกเว้นธนาคารที่ไม่ทำ MOU จะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราของธนาคารนั้นๆ

 

รับทางธนาณัติ

 

รับที่สำนักงานประกันสังคม

 

 

- กรณีรับเป็นเงินสดเกิน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นเช็คเท่านั้น

 

- กรณีให้ผู้อื่นรับแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจ นำบัตรประจำตัวประชาชน

 

ช่องทางการนำส่งเงินสมทบ

 

หักผ่านบัญชีธนาคาร 8 ธนาคาร

 

- ธนาคารไทยพาณิช์ จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

- ธนาคารออมสิน

 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

เคาน์เตอร์ธนาคาร

 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส

 

โลตัส (Lotus’s)

 

เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม

 

ตู้บุญเติม

 

ผ่าน Mobile Application ShopeePay

 

หมายเหตุ : การนำส่งเงินสมทบจ่ายได้เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้นจนถึงวันสุดท้ายของเดือนโดยไม่สามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้

 

กรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตน แต่การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณี

 

เมื่อขาดส่งเงินสมทบ แล้วประสงค์จะส่งต่อ ให้นำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม ม.40  รวมช่องทางรับสิทธิประโยชน์-จ่ายเงินสมทบ ดูที่นี่

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด