svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทม. เอาจริง "จับ-ปรับ" ทิ้งน้ำมันลงท่อระบายน้ำ "แจ้งเบาะแส" รับส่วนแบ่ง 

29 สิงหาคม 2565

ชัชชาติ เผย กทม. ปรับสูงสุด ทิ้งน้ำมันลงท่อระบายน้ำ คนแจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่งรางวัลด้วย เดินหน้าเร่งรัดจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

29 สิงหาคม 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏตามสื่อว่ามีผู้เทน้ำมันลงท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตจตุจักร โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักรได้ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบน ถนนหรือในทางน้ำ ประกอบกับมาตรา 57

บทกำหนดโทษ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 10,000 บาท ตามคดี เลขที่ 3747/65 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 กรณีมีผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามผลคดีที่ได้เปรียบเทียบปรับ

 

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ นี้ได้ทาง Traffy Fondue

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.วันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักเทศกิจเร่งรัดดำเนินการในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยเชิญภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย  ซึ่งสำนักเทศกิจ ได้รายงานข้อมูลพื้นที่ทำการค้าที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยแล้ว ประกอบด้วย

1. พื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ สะพานหัวช้าง ซอยรางน้ำ ซอยเสนารักษ์ (ถนนโยธี)  ได้รับการสนับสนุนร่มและแผงค้าแบบน็อกดาวน์จาก King Power

2. พื้นที่เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ซอยแสงศึกษา ได้รับการสนับสนุนร่มกันแดดจากโรงพยาบาลธนบุรี

3. พื้นที่เขตดุสิต บริเวณซอยสังคโลก (ข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล)  ได้รับการสนับสนุนร่ม โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ล้างรวม บ่อดักไขมัน จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช