จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 ปิดรับการสั่งซื้อสลากงวด 1 ก.ย.หรือยังอ่านที่นี่

19 ส.ค. 2565 | 08:57 น.

จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 สำนักงานกองสลากปิดรับการสั่งซื้อสลากงวด 1 ก.ย.หรือยังอ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 สำนักงานกองสลากชี้แจงการเปิดรับการสั่งซื้อสลากงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 ว่า ขณะนี้ สำนักงานฯ ได้ปิดรับการสั่งซื้อสลาก งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2565 แล้ว

มีผู้ทำรายการได้ทั้งหมด 6,549 ราย รวมจำนวนสลาก 32,745 เล่ม สามารถรับสลากได้ที่ไปรษณีย์ปลายทางภายใน 3 วันนับถัดจากวันทำรายการและจะเปิดให้ทำรายการจองสลากงวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2565 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา  07.30 - 12.00 น. จำนวน 544,810 เล่ม

 

 

  •  เมื่อครบกำหนดเวลาหากจำหน่ายไม่หมด จะนำยอดสลากจองคงเหลือมาเปิดให้ทำรายการจองในรอบที่สอง ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ในวันเดียวกัน
  • ผู้ที่ทำรายการจองในเวลา 7.30 - 12.00 น. จำนวน 5 เล่มแล้ว สามารถทำรายการจองได้อีกครั้งในเวลา 15.00 - 16.00 น. แต่ไม่สามารถทำรายการซื้อสลากในงวดเดียวกันได้อีก

    ** ผู้ที่จะทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ จะต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอต่อการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ  

    ก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

 

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565

 

 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ประเมินสถานการณ์และความสามารถในการจำหน่ายสลาก ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีข้อจำกัดในการจำหน่ายสลากแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้การจำหน่ายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในขณะที่จำหน่ายสลาก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและคำสั่งของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด.