"ค่าไฟขึ้น" รัฐมีมาตรการอะไรช่วย ปชช. บ้าง เงื่อนไขยังไง กลุ่มไหนได้ เช็คเลย

22 ส.ค. 2565 | 00:56 น.

"ค่าไฟขึ้น" รัฐมีมาตรการอะไรช่วยเหลือประชาชนบ้าง อย่างไร กลุ่มไหนได้ เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลัง กบง. เตรียมถกแนวทางก่อนนำเสนอ ครม.

ค่าไฟขึ้น เริ่มรอบบิล ก.ย.-ธ.ค. รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างไร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

วันนี้ (22 ส.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เพื่อพิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบจากค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่าเอฟที (Ft) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. ที่เพิ่มขึ้นอีก 68.66 สตางค์ต่อหน่วย รวมเป็น 4.72 บาทต่อหน่วย ซึ่งเบื้องต้นมาตรการช่วยเหลือคาดว่าใช้งบกลาง 7,000-8,000 ล้านบาท โดย กบง. จะพิจารณาแนวทางสุดท้าย ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 23 ส.ค.

 

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม กบง. นายสุพัฒนพงษ์ ได้นัดให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ,นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ,น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

,นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ,นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และนายวิศักดิ์ วัฒนทรัพย์ ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ร่วมชี้แจงสถานการณ์ราคาพลังงานของประเทศต่อสื่อมวลชน รวมทั้งแนวทางการช่วยเหลือราคาพลังงาน ที่จะเข้า ครม. ในวันที่ 23 ส.ค.นี้

 

สำหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้จัดทำและส่งให้กระทรวงพลังงานนำเข้า กบง. นั้นได้วางกรอบช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 1-500 หน่วย รายละเอียดการช่วยเหลือนั้น วางแนวทางแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย

 

"ค่าไฟขึ้น" รัฐมีมาตรการอะไรช่วย ปชช. บ้าง เงื่อนไขยังไง

 

1.การช่วยเหลือเท่ากับงวดปัจจุบัน คือ หากบ้านใดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ค่าเอฟทีจะไม่ปรับขึ้นหรือขึ้นเล็กน้อย เพื่อจูงใจประชาชนลดใช้ไฟฟ้าให้อยู่ระดับที่รัฐบาลช่วยเหลือ

 

 

โดยจะเสนอมาตรการช่วยเหลือ 2 แนวทางให้ กบง. ตัดสินใจ

 

  • แนวทางแรกจะช่วยเหลือด้วยการคงค่าเอฟทีเท่ากับงวด ม.ค.-เม.ย. 65 ที่ค่าเอฟทีอยู่ที่ 1.39 สตางค์ต่อหน่วย 

 

  • แนวทางสองคิดค่าเอฟทีเท่ากับงวด พ.ค.-ส.ค. 65 ที่เอฟทีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งค่าเอฟทีของคนกลุ่มนี้จะขึ้นมา 23.38 สตางค์ต่อหน่วย คือประชาชนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.การขยายความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในหน่วยที่ 301-500 หน่วยต่อเดือน เอฟทีอยู่ที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วย โดยกลุ่มนี้จะช่วยเหลือแบบขั้นบันได คือกลุ่ม 301-400 หน่วย จ่ายน้อยกว่ากลุ่ม 401-500 หน่วย ตามปริมาณการใช้ไฟ