พลังงาน ชงครม.กู้เงินโปะกองทุนน้ำมัน ล้างหนี้สะสม 1.17 แสนล้าน

16 สิงหาคม 2565

วาระการประชุมครม. วันนี้ กระทรวงพลังงาน เสนอกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และเสนอร่างพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แก้ปัญหากองทุนน้ำมันติดลบ 1.17 แสนล้าน หลังตรึงน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระน่าสนใจของกระทรวงพลังงาน โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำมันแพงเข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณา โดยเฉพาะ การกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

 

โดยในการแก้ปัญหาครั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำข้อเสนอเป็นร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบเป็นวาระเพื่อพิจารณา 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565 พบข้อมูลดังนี้ 

  • ฐานะกองทุนสุทธิ โดยรวมติดลบ 117,394 ล้านบาท แบ่งเป็น 
  • น้ำมัน ติดลบ 76,518 ล้านบาท
  • LPG ติดลบ 40,876 ล้านบาท

 

ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2565

โดยสาเหตุสำคัญของฐานะกองทุนน้ำมันที่ติดลบสูงถึงแสนล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกินลิตรละ 35 บาท ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดค่าครองชีพที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน

 

ขณะเดียวกันในการประชุมครม.ครั้งนี้รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ยังมีการเสนอมติคณะกรรมการทุนหมุนเวียน เกี่ยวกับการเสนอการเรียกให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินปีบัญชี 2565 เข้ามาให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย