svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คนละครึ่งเฟส5 รอบเก็บตก ลงทะเบียนวันไหน เหลือกี่สิทธิ ต้องทำยังไงบ้าง

22 กันยายน 2565

คนละครึ่งเฟส5 รอบเก็บตก www.คนละครึ่ง.com เปิดให้ประชาชนลงทะเยียนเริ่มวันไหน เหลือกี่สิทธิ ต้องทำยังไงบ้าง ตรวจสอบรายละเอียด

คนละครึ่งเฟส 5 รอบเก็บตก หลังจากที่เริ่มโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา หลังผู้เข้าร่วมโครงการละครึ่ง ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา  จนถึงสิ้นสุดโครงการ คือ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

 

โดยประชาชนที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 เหลืออยู่ 3.09 ล้านสิทธิ เปิดลงทะเบียน 23 ก.ย.- 1 ต.ค.65 โดยโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีสิทธิคงเหลือประมาณ 3.09 ล้านสิทธิ จากประชาชนกลุ่มที่ได้รับสิทธิแล้ว แต่ไม่ได้มีการใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2  มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 36.85 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 28,186.08 ล้านบาท ดังนี้ 

 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 12.53 ล้านคน ยอดใช้จ่าย 2,498.58 ล้านบาท 
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 923,782 คน มียอดใช้จ่ายสะสม 184.02 ล้านบาท
 • โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 23.40 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 25,503.48 ล้านบาท 

ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

 •  กดแบนเนอร์สิทธิคนละครึ่ง
 • รับข้อตกลงและเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลข้อมูลส่วนตัว
 • กรอก OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ
 •  ยืนยันการเข้าร่วมโครงการสำเร็จ

 

www.คนละครึ่ง. com

 • เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 • กดลงทะเบียน
 • กดยอมรับเงื่อนไขโครงการ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • กรอกรหัส OTP 
 •  ลงทะเบียนสำเร็จ