ข่าวดี! ครม.ขยายเวลาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพต่ออีก 2 ปี

20 ก.ย. 2565 | 08:15 น.

ครม.ไฟเขียวขยายระยะเวลาชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพต่ออีก 2 ปี เพื่อจูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพและช่วยเกษตรกรให้มีรายได้จากการขยายพืชผลทางเกษตร จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 24 ก.ย. 65 เป็น 24 ก.ย. 67

20 กันยายน 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จนถึงวันที่ 24 ก.ย. 2567   

 

ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวทางสนับสนุนการใช้น้ำมันจากพืชเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอลและไบโอดีเซล โดยมีการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิงเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีกซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้

และตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันและเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้สามารถขยายระยะเวลาสำหรับโครงการที่มีการจ่ายเงินชดเชยแก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ปี  โดยครั้งนี้จะเป็นการขยายระยะเวลาครั้งแรก ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจะครบกำหนดในวันที่ 24 ก.ย. 65 นี้  

โดยกระทรวงพลังงานพิจารณาแล้วยังคงมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นกลไกในการรักษาระดับค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการสร้างส่วนต่างราคาขายปลีก จูงใจให้เกิดการใช้พลังงานชีวภาพ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้จากการขยายพืชผลทางเกษตรจึงเสนอให้ ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการในครั้งนี้ นางสาวไตรศุลี รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ระบุ