svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทม.- ปภ.จ่ายเงินเยียวยาคนลาดกระบัง หลังประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

17 กันยายน 2565

กรุงเทพมหานคร และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งสรุปมาตรการ "เยียวยาชาวลาดกระบัง" ที่โดนน้ำท่วมขังนานหลายสัปดาห์ จนถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เร่งสรุปหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาชาวลาดกระบัง ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน นี้ หลังประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัย ปัจจุบันยังมีน้ำท่วมรวม 14 จุด

กทม.- ปภ.จ่ายเงินเยียวยาคนลาดกระบัง หลังประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย

นายเอกวรัญญู  อัมระปาล  โฆษกของกรุงเทพมหานคร  กล่าวถึงกรณีมีผู้ติดตามสอบถามความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบัง หลังจากได้ออกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ว่า ทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมหารือกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ ปภ.กำลังเร่งจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในแต่ละด้าน คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันจันทร์นี้ (19 ก.ย.) และจะนำมาพิจารณาสรุปร่วมกับกทม. อีกครั้ง หลังจากนั้นสำนักงานเขตจะประกาศแจ้งให้ผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนเพื่อขอรับช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือที่พิจารณาจะครอบคลุมด้านการดำรงชีพ โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม เช่น ถุงยังชีพ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น  ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่เสียหายจากน้ำท่วม เป็นต้น

 

ส่วนสถานการณ์ในลาดกระบัง ขณะนี้เหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตลาดกระบังประมาณ 14 จุด ซึ่งเฉลี่ยมีระดับความสูง 5-10 ซม.  และยังมีจุดที่มีระดับลึก 20 ซม. เหลือประมาณ 4 จุด  และเมื่อดูจากค่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์แล้ว มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤติ