ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ คลิกที่นี่

12 ก.ย. 2565 | 20:00 น.

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลังเปิดเช็คผลผ่าน 2 ช่องทาง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ที่เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 โดยการลงทะเบียนรอบนี้จะเป็นการลงใหม่ทั้งหมด กล่าวคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทั้งในปัจจุบัน และผู้ที่ไม่เคยมีบัตร ต้องไปเริ่มลงทะเบียนใหม่ทุกคนและสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรคนจนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่ตารางประกาศผลการลงทะเบียนรอบใหม่ หรือ ผลการตรวจความสัมพันธ์กับกรมการปกครองโดยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสติการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน สามารถตรวจสอบผลประกาศในแต่ละรอบโดยนับจากวันที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนที่ครบถ้วน ตามกำหนด ช่วงเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เช็คผลการลงทะเบียนบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (ประกาศทุกวันศุกร์) 

รอบที่ 1

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ประกาศผลกายในวันที่ 16 กันยายน 2565

รอบที่ 2 

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

รอบที่ 3

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบที่ 4

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 - 29 กันยายน 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

รอบที่ 5

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

รอบที่ 6

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

รอบที่ 7

 • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 - 19 ตุลาคม 2565 ประกาศผลภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ คลิกที่นี่

ช่องทางตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้  

 

ผลการตรวจสอบการทะเบียนบัตรคนจน

กรณีผ่านคุณสมบัติ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องยืนยันตัวตนที่ 

 • ธ.ก.ส. 
 • ธนาคารออมสิน 
 • ธนาคารกรุงไทย 

โดยสามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้น


กรณีไม่ผ่านคุณสมบัติ

ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

สามารถดําเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ ให้พิจารณาใหม่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https:/บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ.mof.go.th หรือช่องทางอื่น ที่กระทรวงการคลังกําหนดเริ่มตั้งแต่ 9 - 31 มกราคม 2566


กรณีการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและข้อมูล ครอบครัว ที่กรอกไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนและข้อมูล ครอบครัว ที่กรอกไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น


สําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ที่ไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

 

ช่วงเวลาแก้ไขข้อมูล 

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 และจะประกาศผลการลงทะเบียนใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565


ช่องทางการลงทะเบียน บัตรคนจน 2565 รอบใหม่
1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 

 

2. ลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

 • สํานักงานคลังจังหวัศ 76 จังหวัด 
 • ที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ
 • สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
 • สํานักงานเมืองพัทยา
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตรวจสอบสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ คลิกที่นี่