ราชกิจจาฯ ประกาศเวนคืนที่ดิน กทม. – นครราชสีมา ทำรถไฟความเร็วสูง

27 ส.ค. 2565 | 06:09 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดิน ตั้งแต่ กทม. – นครราชสีมา รวม 4 จังหวัด เพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา)

สำหรับพระราชกฤษฎีกา ฉบับนี้ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วน ดังนี้ 

  • ในท้องที่เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
  • อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี อำเภอคลองหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
  • อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • อำเภอหนองแซง อำเภอเสาไห้ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  • อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ตามพ.ร.ฎ.ฉบับนี้ ยังได้ระบุว่า ที่ดินที่จะเวนคืนตามพ.ร.ฎ.นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งจำเป็นอื่นตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกทม. - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกทม. - นครราชสีมา)

 

โดย พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ กำหนดใช้บังคับ 4 ปี ซึ่งในพื้นที่ที่เวนคืนที่ดินในกทม. และ 4 จังหวัด นั้น กำหนดให้มีส่วนแคบที่สุด 100 เมตร และส่วนกว้างที่สุด 1,918 เมตร และให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ โดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูง งานโยธา ในช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วนั้น เป็นระยะทางที่ 1 ของโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (สปีดเทรน) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับ 181.9 กม. ระดับพื้น 64 กม. และอุโมงค์ 6.4 กม.

 

มีสถานีทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา ใช้ความเร็วสูงสุด 250 กม.ต่อชม. ประเมินระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ประมาณ 1.30 ชม. ขณะค่าโดยสารประมาณ 107-534 บาท คาดว่า จะเปิดให้บริการในปี 2569

 

อ่านรายละเอียดพื้นที่ที่ถูกเวนคืนทั้งหมด