คนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันไหน เช็คเลย

14 ส.ค. 2565 | 17:50 น.

ตรวจสอบรายละเอียดใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 www.คนละครึ่ง.com ผู้ได้รับสิทธิต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันไหน เช็คเลย

คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ 800 บาท โดยรัฐช่วย 50% ไม่เกินวันละ 150 บาท โดยมีโควตาให้ทั้งหมด 26,500,000 สิทธิ ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 หรือกลุ่มคนเก่า และกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อน

คนละครึ่งเฟส 5 ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันไหน

  • ผู้ที่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 (รายเก่า) กดยืนยันสิทธิคนละครึ่งเฟส 5วันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65
  • ผู้ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 (รายใหม่) เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 วันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65 หรือภายใน 14 วัน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ 

ลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" ประชาชนทั้งรายเก่า และรายใหม่ ดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป โดยมีวิธีการ ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ดังนี้ 

 

วิธีลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รายเก่า 

  • ลงทะเบียนกดรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม -14 กันยายน 2565ผ่าน แอปฯ เป๋าตัง เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดจะถูกตัดสิทธิ
  • สแกนซื้อสินค้า ได้วันแรกในวันที่ 1 กันยายน 2565 หากลงทะเบียนแล้วจะต้องใช้จ่ายก่อน 14 กันยายน 2565 

 

วิธีลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"  รายใหม่ 

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2565 ต้องยืนยันสิทธิก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2565 และต้องใช้สิทธิผ่าน ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2565 เวลา 22.59 น.หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ
  • ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จ จะได้รับข้อความผ่านแอปฯ เป๋าตัง และ SMS  ต้องเริ่มใช้สิทธิ "คนละครึ่งเฟส 5" ครั้งแรกตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป