นายกฯ ถกบอร์ดเฉพาะกิจ นัดแรกพรุ่งนี้ ระดมทำแผนรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ

10 ส.ค. 2565 | 02:22 น.

นายกฯ เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ นัดแรกพรุ่งนี้ ระดมทีมเศรษฐกิจ ความมั่นคง และการต่างประเทศ รับมือภัยเศรษฐกิจโลกทุกระดับ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ ครั้งแรก ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  

 

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ มีทั้งระดับรองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายดอน ปรมัตถ์วินัย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 

 

รวมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หัวหน้าส่วนราชการที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ร่วมหารือ

ทั้งนี้ที่ประชุมจะรับทราบการรายงาน โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นผู้นำเสนอการประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเชีย-ยูเครน รวมถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อื่น ๆ

 

ขณะที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะนำเสนอการประเมินสถานการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวาระพิจารณามีเรื่องที่สำคัญ คือ ข้อเสนอแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ 

 

นายธนกร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และรัฐภูมิศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมกันประเมินผลกระทบดังกล่าว และพิจารณาหาแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในระยะต่อไป

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีการติดตาม วิเคราะห์ปัจจัยและความเสี่ยงให้ครบทุกมิติ เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นการเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุรองรับล่วงหน้าหากเกิดวิกฤติ แทนการรอให้วิกฤติเกิดก่อนแล้วค่อยดำเนินการ เพื่อให้ เศรษฐกิจไทย และคนไทย สามารถ ต้านทาน พร้อมรับ และไปต่อได้ ในช่วงเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้นในขณะนี้