svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเลย! เงินประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 64

03 สิงหาคม 2565

เช็คเลย! ธ.ก.ส. เผย โอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้เกษตรกรในโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 แล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท พร้อมตรวจสอบสถานะโครงการฯได้ที่นี่

โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันภัย โดยนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อัพเดทผลการดำเนินงานล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ว่า ธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวนาปีไปแล้ว 19 ครั้ง เป็นเงินกว่า 1,531 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 1.2 ล้านไร่ และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 ครั้ง เป็นเงิน 34.7 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 23,141 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวมกว่า 113,668 ราย 

 

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 คือ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีโดยให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 8 ได้แก่

 • ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก  
 • ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง 
 • ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น 
 • ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง 
 • ลูกเห็บ  
 • ไฟไหม้ 
 • ช้างป่า
 • ศัตรูพืชหรือโรคระบาด

วงเงินคุ้มครอง จำนวน 1,260 บาทต่อไร่ ยกเว้นกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาดคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่

 

ส่วนโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงินคุ้มครอง จำนวน 1,500 บาทต่อไร่ กรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด คุ้มครอง 750 บาทต่อไร่ 

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรผู้ทำประกันภัยที่ได้รับความเสียหายต้องแจ้งความเสียหายที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอจะทำการส่งข้อมูลไปยัง สมาคมประกันวินาศภัย เพื่อประเมินข้อมูลความเสียหาย เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ทางสมาคมฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขภายใน 15 วัน ผ่านระบบ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง 

 

สำหรับปีการผลิต 2564 มีเกษตรกรให้ความสนใจทำประกันภัยข้าวนาปี 3.7 ล้านราย พื้นที่การเกษตรกว่า 43 ล้านไร่ และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 99,339 ราย พื้นที่การเกษตรกว่า 1.6 ล้านไร่ ซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตได้เป็นอย่างดี

ธ.ก.ส.จึงขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในปีการผลิต 2565 เนื่องจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผลิตในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น

 

ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกร​ที่ประสบกับภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้างต้น สามารถตรวจสอบสถานะการประกันภัยข้าวนาปีได้ที่เว็บไซต์ https://rice.tgia.org  ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้ 

 • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
 • ชื่อ นามสกุล 
 • ปีการผลิต
 • คลิกในช่องสีแดงที่มีคำว่า "ตรวจสอบ"

 

เช็คเลย! เงินประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 64

 

 

 

เช็คเลย! เงินประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 64