svasdssvasds

NIA จับมือ HUAWEI ยกระดับ Deep Tech Startup ของไทยให้โกอินเตอร์

26 ก.ค. 2565 เวลา 16:09 น.

NIA จับมือ HUAWEI Thailand ยกระดับ "ผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Tech Startup ด้าน ARI Tech เสริมแกร่งระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จับมือ HUAWEI Thailand จัดอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup)

 

ภายใต้โครงการศึกษาดูงานและการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที (ARI TECH CAPABILITY 2022) สานต่อโครงการเป็นปีที่ 4 หวังผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพให้เติบโตสาย Deep Tech อย่างต่อเนื่อง และเติบโตบนเวทีระดับโลก

NIA จับมือ HUAWEI ยกระดับ Deep Tech Startup ของไทยให้โกอินเตอร์

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวถึงกรอบความร่วมมือว่า สืบเนื่องจาก NIA และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน เพื่อสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2562  

 

มีประเด็นสำคัญคือ การร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ยกระดับขีดความสามารถ ทักษะดิจิทัล และนวัตกรรม

NIA จับมือ HUAWEI ยกระดับ Deep Tech Startup ของไทยให้โกอินเตอร์

การจับมือระหว่าง NIA กับ HUAWEI Thailand ผู้จัดหาโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ได้มีการทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันพัฒนาด้าน IoT Cloud และ 5G มาแล้ว  

 

แต่ขณะนี้มีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตจะมีกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 10 ล้านล้านบาท นั่นคือ ARI Tech ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หรือ AI หุ่นยนต์ Robotics และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที Immersive & IoT ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าให้แก่สตาร์ทอัพทั่วโลกในทุกๆ อุตสาหกรรม  

 

ดังนั้น ปี 2565 จึงมุ่งเน้นการพัฒนากำลังในด้าน “ARI Tech” โดยได้จัดการอบรม “ARI Tech Capability 2022” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถ สร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้ “โครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที” ที่ตอบโจทย์การพัฒนาในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภายในองค์กร

 

สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ เริ่มต้นโครงการด้วยการอบรมออนไลน์ ARI TECH CAPABILITY 2022 โดย HUAWEI Academy เปิดการเรียนรู้เรื่อง ICT, 5G, Cloud และ IoT, AI และ Big Data ตลอดเดือนกรกฎาคม มีสตาร์ทอัพและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์-หุ่นยนต์-เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและไอโอที เข้าร่วมการอบรมรวม 40 คน และปิดกิจกรรมด้วยกิจกรรม Study Tour & Networking  ที่ศูนย์นวัตกรรมโซลูชั่นและการเรียนรู้ของหัวเว่ย (Customer Solution Innovation and Integration Experience Center - CSIC) 

NIA จับมือ HUAWEI ยกระดับ Deep Tech Startup ของไทยให้โกอินเตอร์

แม้โครงการนี้จะจบลงแล้ว แต่หลังจากนี้สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมอบรม สามารถพาร์ทเนอร์ชิพกับทาง HUAWEI Thailand ได้ อยากจะต่อยอดอะไรกับ HUAWEI Thailand ก็ทำได้ หรือจะมาขอทุนกับ NIA ก็ได้ เรามีโครงการให้ทุน เช่น Open Innovation และ Ted Fund ฯลฯ เราพยายามให้มีความร่วมมือกับสตาร์ทอัพ เพราะการพัฒนานวัตกรรม แค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีเงินทุน ต้องมีความร่วมมือ และการออกสู่ตลาดจำหน่าย

 

ซึ่ง HUAWEI Thailand จะช่วยสตาร์ทอัพไทยออกสู่ตลาดจีนได้ สำหรับความร่วมมือของ NIA กับ HUAWEI Thailand นั้น มีมาโดยตลอด อย่างงาน Startup Thailand League ก็มีการเชิญทาง HUAWEI Thailand มาร่วมเป็นกรรมการ

NIA จับมือ HUAWEI ยกระดับ Deep Tech Startup ของไทยให้โกอินเตอร์

นายปริวรรต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NIA เห็นความสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพกลุ่ม ARI Tech อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพในด้าน Deep Tech ให้เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย ภายในปี 2566 เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับจุลภาค เช่น การเข้าไปแก้ไขปัญหาเกษตรกร การจัดการธุรกิจขนาดกลาง - เล็ก ต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจในระดับมหภาคด้วยการช่วยปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแบบดั้งเดิมให้ไปสู่ความทันสมัยและแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

 

“การที่ไทยตื่นตัวเรื่อง Deep Tech Startup นับเป็นเรื่องที่ดี แต่การสนับสนุนและเตรียมความพร้อมจากภาครัฐอย่างเต็มที่ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นในระยะยาว ไทยยังต้องพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้ครบวงจรเพื่อปูทางให้ทุกฝ่ายมาเจอกัน ทั้งตัวสตาร์ทอัพเอง นักวิจัย นักลงทุนและฝ่ายอื่น ๆ เพื่อผลักดันให้ Deep Tech Startup เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 

ซึ่งที่ผ่านมา NIA และ HUAWEI Thailand นั้นได้ร่วมมือกันส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการนวัตกรรมในระยะเริ่มต้นให้มีความเข้าใจในศักยภาพและประโยชน์ของการประยุกต์รวมเทคโนโลยีให้ เข้ากับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือแผนธุรกิจในระยะสั้นและในระยะยาว เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของสตาร์ทอัพให้สามารถขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ตอบโจทย์โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในการใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

 

นายสุรศักดิ์ วนิชเวทย์พิบูล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี แผนกธุรกิจคลาวด์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า HUAWEI Thailand อยู่ในประเทศไทยมา 23 ปี พันธกิจของ HUAWEI Thailand คือ มุ่งสนับสนุนธุรกิจในประเทศสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจ

 

ตั้งแต่การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำให้กับธุรกิจ Startup ต่างๆ ทั้งทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ ภาคการศึกษาและองค์กรเอกชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยส่งเสริมอีโคซิสเต็มในประเทศผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ซึ่ง NIA เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์สำคัญที่ได้มีส่วนในการร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ร่วมกันได้พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นด้าน Deep Tech ไปแล้ว 150 ราย  

 

“ความร่วมมือกับระหว่าง HUAWEI Thailand และ NIA มีหลายเรื่อง เราพยายามผลักดันให้ Deep Tech Stratup ในไทยเติบโต เราต้องการสร้างให้ไทยเติบโตเป็น Digital Hub ในพื้นที่นี้ เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงยิ่งขึ้น ผ่านการสนับสนุนจาก HUAWEI Thailand และ NIA และจะเกิดการสร้างงานขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจหลังจากวิกฤตโรคระบาด”

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด