"ประกันสังคม"คืนเงินสมทบ ม.40 ที่ชำระเกิน ผ่านพร้อมเพย์ฯ หากไม่มีทำอย่างไร

22 ก.ค. 2565 | 20:30 น.

"ประกันสังคม"เผยกำหนดวันโอนเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40 ส่วนที่ชำระเกิน กรณีลดอัตราเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.40 รวม 2 ช่วง ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หากไม่มีทำอย่างไร เช็คเลย

ตามที่"ประกันสังคม"ลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และในงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2565 นั้น โดยกำหนดให้ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิม 

 

  • ทางเลือกที่ 1 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 70 บาท ลดเหลือเดือนละ 42 บาท
  • ทางเลือกที่ 2 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100 บาท ลดเหลือเดือนละ 60 บาท
  • ทางเลือกที่ 3 เดิมผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300 บาท ลดเหลือเดือนละ 180 บาท

ล่าสุด"ประกันสังคม" เปิดเผยถึงการคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 และ งวดเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

 

กำหนดวันโอนเงิน มีดังนี้

ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ได้รับระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม  ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

 

ผูกบัญชีก่อนวันที่ 8 กันยายน 2565 ได้รับระหว่างวันที่ 14-16 กันยายบน 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน


หากไม่มีผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ให้ดำเนินการดังนี้

 

  • ดาวโหลดแบบฟอร์ม(สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 

  • จัดส่งเอกสารการขอรับเงินคืนได้ทางไปรษณีย์ หรือ

 

  • ยื่นเอกสารขอรับคืนเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

 

แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภมออมทรัพย์

 

  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนที่ได้แนบให้ทางสำนักงานประกันสังคม

 

"ประกันสังคม"คืนเงินสมทบ ม.40 ที่ชำระเกิน ผ่านพร้อมเพย์ฯ หากไม่มีทำอย่างไร

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน