"ประกันสังคม"ตอบข้อสงสัย ยื่นรับเงินชราภาพ ทำไมรอนาน เช็คเลย

17 ก.ค. 2565 | 20:30 น.

สำนักงานประกันสังคม ตอบข้อสงสัย ยื่นรับเงินชราภาพ ทำไมรอนาน? เพราะอะไร มีเงื่อนไขวินิจฉัยอะไรบ้าง ดูคำตอบได้ที่นี่

สำนักงานประกันสังคม ตอบข้อสงสัย ยื่นรับเงินชราภาพ ทำไมรอนาน?

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงเงินชราภาพว่า ถ้าออกจากงาน แล้วมีอายุ 55 ปี หรือเกิน 55 ปี  นายจ้างสามารถแจ้งลาออกภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สมมติว่า ออกสิ้นเดือนนี้ นายจ้างมีสิทธิยื่นเรื่องลาออกภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

"เฉพาะฉะนั้นวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สามารถส่งใบลาออกของท่านได้ ในช่วงนี้เรายังจ่ายให้ไม่ได้ เพราะนายจ้างยังไม่แจ้งลาออก จึงยังมีสถานะเป็นผู้ประกันตนอยู่ แต่ไม่มีค่าจ้าง"

 

นางสาวลัดดา กล่าวต่อไปว่า นายจ้างมีหน้าที่รายงานสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถ้าได้รับรายงาน บันทึกแล้ว สมมติว่าท่านออกจากงานตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ก็จะวินิจฉัยจ่าย โดยต้องดูว่า

  • ครบ 55 ปีบริบูรณ์วันไหน

 

  • นายจ้างแจ้งออกวันไหน 

 

เพราะต้องมีเวลาให้นายจ้างแจ้งลาออกกับสำนักงานประกันสังคมก่อน จึงมีช่วงเวลารอคอย ที่นายจ้างยังไม่แจ้ง ประกันสังคมจึงยังวินิจฉัยไม่ได้

 

"ถ้าผิดปกติจริงๆ รอนานเป็นเดือน สามารถโทรมาได้ บอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เราจะตรวจสอบในฐานทะเบียนให้ว่า นายจ้างแจ้งออกหรือยัง ถ้านายจ้างยังไม่ได้แจ้ง จะได้ติดต่อเขตพื้นที่ จังหวัดที่ทำงานอยู่ เพื่อประสานกับนายจ้าง แจ้งออกให้ท่าน"นางสาวลัดดา กล่าว

 

(ชมคลิปคลิกที่รูป)

 

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน