svasdssvasds

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน.แจ้งรีบลงทะเบียน ช่วยเหลือค่าไฟ 1 ปี ก่อนชวดสิทธิ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ก.ค. 2565 เวลา 22:05 น. 4.4k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน. แจ้งผู้ถือบัตรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาตรากรช่วยเหลือค่าไฟ 1 ปี ใกล้ครบกำหนดเดือนกันยายน2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน. หรือ การไฟฟ้านครหลวง ได้แจ้งให้ผู้ที่ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้านราย ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาช่วยเหลือค่าไฟ 1 ปี รีบลงทะเบียนด่วน

 

ล่าสุด นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน MEA มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นมาตรการสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากนโยบายสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่เริ่มมีมาตรการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้มติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 1 ปี คือ ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าจากเดิมรายละ 230 บาทต่อเดือน เป็น 315 บาทต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือยังต้องชำระค่าไฟฟ้าปกติ หากมีการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ MEA จะชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบต่อไป

 

 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กฟน.แจ้งรีบลงทะเบียน

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงรูปแบบเดิม คือ

  • ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน
  • ให้ลงทะเบียนตามช่องทางของหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน เช่น หากเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี หรือสมุทรปราการ สามารถลงทะเบียนผ่าน MEA ได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าไฟ

  • แต่สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
  • ขั้นตอนต่อมา เมื่อ MEA แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนแล้ว ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าตามปกติ
  • หลังจากนั้น MEA จะส่งข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้าให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  • ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งหากข้อมูลถูกต้องกรมบัญชีกลางจะโอนเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าคืนเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามจำนวนค่าไฟฟ้าที่ใช้จริง แต่ไม่เกิน 315 บาท ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลการใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 02-109-2345 หรือสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

แท็กที่เกี่ยวข้อง