svasdssvasds

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 4 วิธีขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ง่ายนิดเดียว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 ก.ค. 2565 เวลา 17:05 น. 1.6k

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนขยาย www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เช็ควิธีขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ง่ายนิดเดียว

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่ วันที่ 27 มิ.ย. 2565 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายสิทธิในเฟส 4 เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิจากเดิมรวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ โดยสิทธิจะสิ้นสุดในเดือน ต.ค. 2565

วิธีขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย 

 1. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่าง วันที่ 8 ก.ค. - 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00น.)
 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง ในการใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย
 3. เป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 31 ต.ค. 2565

ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่าง ๆ ตามที่โครงการกำหนด 

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 4 วิธีขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ง่ายนิดเดียว

 

ขณะที่รายชื่อจังหวัดที่สนับสนุนค่าตั๋วสูงสุด 3,000 บาท ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย

www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เฟส 4 วิธีขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ง่ายนิดเดียว

 

เงื่อนไขรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน เฟส 4 ส่วนขยาย

 1. รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 2. สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
 3. จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
 4. ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
 5. ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 6. ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 5 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.ค. – 31 ต.ค. 2565
 7. สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21.00 น.
 8. ประชาชนสามารถติดตามสถานะการขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ของโครงการฯ เท่านั้น
 9. ประชาชนได้อ่านรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ เงื่อนไขการลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว
 10. สำหรับประชาชนที่เดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย สามารถแจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงข้อมูลการคืนตั๋วเครื่องบิน ผ่านช่องทาง 02-111-1122 ได้ถึงวันที่ 15 พ.ย. 65 เท่านั้น

 

ข้อมูล : เราเที่ยวด้วยกัน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง