ดูชัดๆ นำเข้า "กัญชา กัญชง" ประเทศไหนที่มีโทษหนักถึงประหารชีวิต 

30 มิ.ย. 2565 | 21:00 น.

ดูชัด ๆ กฎหมาย "กัญชา กัญชง" 10 ประเทศ เตือนสายเขียว ห้ามมีไว้ครอบครอง นำเข้า ส่งออก มีโทษทั้งจำทั้งปรับ สูงสุดประหารชีวิต อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

จากกรณี ปลดล็อกกัญชา อย่างเป็นทางการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เมื่อ 9 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนต่างๆ ของพืชกัญชา ได้แก่ ช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ไม่ว่าสดหรือแห้ง กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและยางกัญชา ไม่มีสถานะเป็นยาเสพติดอีกต่อไปนั้น แต่ในอีกหลายประเทศยังคงเข้มเรื่องของการเสพ มีไว้ในครอบครอง ส่งออก รวมถึงห้ามนำเข้าด้วย 

 

ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปประเทศต่าง ๆ แนะนำให้ศึกษารายละเอียดของกฎหมาย กัญชา กัญชง ของแต่ละประเทศกันให้ดีเสียก่อน  

 

วันนี้ ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมรายชื่อ 10 ประเทศที่มีคำเตือนห้ามนำเข้า "กัญชา กัญชง" ซึ่งแต่ละประเทศจะมีบทลงโทษที่แตกต่างกัน หลายประเทศมีโทษหนักถึงประหารชีวิต 

1.ประเทศญี่ปุ่น

มีไว้ครอบครองเพื่อนำเข้า-ส่งออก

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

มีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน


2.เกาหลีใต้

ลักลอบนำเข้า 

 • จำคุก 5 ปีขึ้นไป หรือ ตลอดชีวิต 

ปลูก หรือ จำหน่าย

 • จำคุกอย่างน้อย 1 ปี 

มีไว้ครอบครองหรือเสพ 

 • จำคุกไม่เกิน 5 ปี ถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก

3.ภูฏาน

นำเข้าหรือครอบครอง

 • มีโทษจำคุกระหว่าง 1 เดือนถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับปริมาณที่นำเข้าหรือครอบครอง

มีจำหน่าย

 • มีเพื่อจำหน่ายมากกว่า 50 ขึ้นไป โทษจำคุกระหว่าง 5-9 ปี 


4.สหราชอาณาจักร

 • โทษจำคุก  5-14 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

 

5.ศรีลังกา และมัลดีฟส์ 

 • โทษปรับและจำคุก โทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิต 

 

6.อิรัก

ครอบครองหรือเสพ

 • ต้องได้รับโทษอย่างรุนแรง ตามกฎหมายท้องถิ่น 


7.เวียดนาม

 • ปรับตั้งแต่ 5 ล้าน-500 ล้านเวียดนามด่ง 
 • จำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดประหารชีวิต 


8.สิงคโปร์

ครอบครองหรือเสพ

 • จำคุกไม่เกิน  10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ลักลอบค้า นำเข้า หรือ ส่งออก

 • อาจได้รับโทษประหารชีวิต


9.มาเลเซีย

ครอบครองกัญชาไม่เกิน 50 กรัม  

 • มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี 

 

ครอบครองมากกว่า 200 กรัม

 • เข้าข่ายเป็นผู้จำหน่าย โทษสูงสุดประหารชีวิต 


10.อินโดนีเซีย 

 • ปรับขั้นต่ำ 1,000 ล้านรูเปียห์
 • จำคุก 5 ปี ตลอดชีวิต หรือ โทษสูงสุดประหารชีวิต