แรงงานไทยเฮ "สุชาติ"บุกปลดล็อกส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรเกาหลี 

25 มิถุนายน 2565

"สุชาติ"ส่งทีมไทยเจรจาสำเร็จ เกาหลีเปิดรับแรงงานทำงานตามฤดูกาลนภาคเกษตร ได้ข้อยุติเงินประกันคนงาน  ให้แบงก์รัฐจัดเก็บ กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงร่างเอ็มโอยู เพื่อนำเข้าครม.ภายใน 1 เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน หารือร่วมกับ อ.จินชอน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฝีมือการเกษตร ประเด็นความร่วมมือการจัดส่งแรงงานไทย มาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตร (Seasonal Worker Program – SWP) ณ ห้องประชุมโรงแรมล้อตเต สาธารณรัฐเกาหลี 

 

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยได้มาทำงานในต่างประเทศ ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่กระทรวงแรงงานได้มีการประชุมความร่วมมือตามเอ็มโอยู ในการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรมาหลายครั้ง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 

แรงงานไทยเฮ "สุชาติ"บุกปลดล็อกส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรเกาหลี 

"ในวันนี้ผมจึงได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานได้เจรจาหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฝีมือการเกษตร สาธารณรัฐเกาหลี โดยทางการเกาหลีมีความต้องการแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้มีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างเร่งด่วนประมาณ 150 - 200 คน เนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม - ตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร"

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ จากการเจรจาที่ผ่านมา ทางการเกาหลีใต้ต้องการให้กระทรวงแรงงาน จัดเก็บเงินประกันของคนงานจากภาคเอกชน แต่ติดขัดกับข้อกฎหมายของไทย ในวันนี้จึงได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะให้ธนาคารของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดเก็บเงินประกันของคนงานจากภาคเอกชน ซึ่งทางการเกาหลีใต้เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว ผลสำเร็จจากการหารือในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเร่งปรับปรุงร่างเอ็มโอยูให้แล้วเสร็จ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 1 เดือน จากนั้นคาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรได้ภายใน 60 วัน

แรงงานไทยเฮ "สุชาติ"บุกปลดล็อกส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรเกาหลี 

 

แรงงานไทยเฮ "สุชาติ"บุกปลดล็อกส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรเกาหลี   
"ท่านนายกรัฐมนตรี พยายามส่งเสริมให้คนไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง นำความรู้มาต่อยอดในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย

แรงงานไทยเฮ "สุชาติ"บุกปลดล็อกส่งแรงงานตามฤดูกาลภาคเกษตรเกาหลี