ทำไงดี !วิกฤต โควิด-19 คลี่คลายประชาชนพร้อมกลับมาทำธุรกิจ แต่ไม่มีทุน

11 มิ.ย. 2565 | 03:37 น.

ทำไงดี !วิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย กรุงเทพ โพลล์ ชี้ชัด ประชาชนพร้อมกลับมาทำธุรกิจ แต่ไม่มีทุน หลัง ล้มหายตายจากกินเวลานาน

 

การระบาดโควิด19  ที่กินเวลายาสนานกว่าสองปีส่องผลให้หลายธุรกิจล้มหายตายจากและเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรัฐบาลคลายล็อคเปิดประเทศเต็มรูปแบบแม้ใจพร้อมสู้แต่กำลังทรัพย์ไปต่อไม่ไหว ขณะการกินการใช้การบริโภคในชีวิตประจำวัน ยังมีต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นกันมากในสังคม สำหรับทางออกภาครัฐต้องเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป

 

 

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย (ครั้งที่ 3)

 

สุ่มโทรศัพท์สัมภาษณ์จากประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,121 คน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย.65 แล้วนำมาเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ 2 เมื่อเดือน มี.ค.65

 

 

 

พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 57.7% เห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตมากที่สุด เพิ่มขึ้น 11.7% จากการสำรวจครั้งก่อน รองลงมา 53.1% มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจในอนาคตข้างหน้า เพิ่มขึ้น 10.8% จากการสำรวจครั้งก่อน

 

ตามด้วย 51.7% เห็นว่ามีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้น 11.8 จากการสำรวจครั้งก่อน ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 64.2% ไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว เพิ่มขึ้น 1.9% จากการสำรวจครั้งก่อน

ทำไงดี !วิกฤต โควิด-19 คลี่คลายประชาชนพร้อมกลับมาทำธุรกิจ แต่ไม่มีทุน

สาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมากที่สุดคือ ไม่มีเงินทุนมากพอ 46.1% รองลงมาคือกลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน 42.5% ตามด้วยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ สูงขึ้น 40.6%, กลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 33.9% และคิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงแล้ว เลี้ยงตัวเองได้แล้ว 31.7%

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่าง 63.2% เห็นว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนอีก 36.8% อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด