ก๊าซหุงต้มครัวเรือนราคาล่าสุดขึ้นเป็นกี่บาทวันที่ 1 มิย. เพราะอะไร เช็คเลย

31 พ.ค. 2565 | 04:53 น.

ก๊าซหุงต้มครัวเรือนราคาขึ้นเป็นกี่บาทวันที่ 1 มิ.ย. เพราะอะไร เช็คเลยที่นี่มีคำตอบ หลัง มติ กบง. ให้มีการทยอยปรับขึ้นเป็นขั้นบันได เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อดูแเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ก๊าซหุงต้มครัวเรือนราคาขึ้นเป็นกี่บาทวันที่ 1 มิ.ย. เพราะอะไร เป็นคำถามที่ได้รับความสนใจ หลังจากที่ปัจจุบันค่อครองชีพของประชาชนขยับเพิ่มสูงขึ้นทุกรายการ

 

สำหรับก๊าซหุงต้มครัวเรือน หรือแอลพีจี (LPG) เตรียมขยับราคาอีกครั้งวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ 

 

จากการสืบค้นข้อมูลของ "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า การปรับขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง. ) ได้เคยมีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อดูแเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

โดยราคาก๊าซหุงต้มวันที่ 1 มิ.ย. จะถูกปรับราคาขึ้นเป็น 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการปรับรอบที่ 3 จากเดิมที่ราคาหลังการปรับรอบ 2 เมื่อเดือน พ.ค. อยู่ที่  348 บาทต่อถัง 

 


 

ขณะที่การปรับขึ้นรอบแรกเมื่อเดือนเม.ย. ราคาขยับขึ้นมาเป็น  333 บาทต่อถึง หลังจากที่สิ้นสุดมาตรการตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถังเมื่อเดือน 318 บาทต่อถังเมื่อเดือน มี.ค.

 

สำหรับมติของ กบง. ดังกล่าว กำหนดให้ราคา "ก๊าซหุงต้ม" เริ่มขยับเพิ่มขึ้น กิโลกรัมละ 1 บาท สำหรับถังบรรจุ ขนาด 15 กิโลกรัม จะทยอยปรับขึ้นครั้งละ 15 บาทต่อถัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงรอบนี้ 1 มิถุนายน 2565 เป็นรอบที่ 3 แล้ว เท่ากับว่า รวมแล้วปรับราคา 45 บาทต่อถัง

 

อย่างไรก็ดี  รัฐยังดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไป จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 55 บาท รวมเป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน และในส่วนของกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ให้ส่วนลดไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน
 

สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 45,968 ล้านบาท 

 

  • บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 35,427 ล้านบาท 

 

ซึ่งการติดลบดังกล่าวกำลังจะทำลายสถิติการติดลบสูงสุด ที่รัฐบาลของทักษิณ  ชินวัตรเคยทำไว้ เมื่อปี 2544 ที่ 82,988 ล้านบาท