svasdssvasds

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ 2565 ธนาคารออมสิน กู้สูงสุด 30 ปี เช็คเงื่อนไขด่วน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
19 พ.ค. 2565 เวลา 17:50 น. 3.3k

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ 2565 ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ได้สูงสุด 30 ปี วงเงินสูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด เช็คคุณสมบัติเงื่อนไขได้ที่นี่

สินเชื่อข้าราชการบำนาญ 2565 ธนาคารออมสิน ออกกิจกรรมส่งเสริมการขาย “บอกต่อ” สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

 

จุดเด่น

 • กู้ก็ได้รับ…บอกต่อยังได้อีก
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ 4.00% ตลอดอายุสัญญา
 • กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ
 • ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

วัตถุประสงค์

 • เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ/เงินทุนหมุนเวียน/ชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

เงื่อนไข

ใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

 • ดอกเบี้ยคงที่ 4%ตลอดอายุสัญญา
 • กู้ได้สูงสุด 30 ปี
 • วงเงินสูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

พิเศษ รับโปรโมชั่นพิเศษจุก ๆ ถึง 3 ต่อ

 • ต่อที่ 1 สมัคร อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 65

-กรณีมีวงเงินกู้ 100,000 บาท ไม่ถึง 1,000,000 บาท รับฟรี กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 250 บาท (จำกัด 250 ท่านแรก)

-วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป รับฟรีเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,350 บาท (จำกัด 250 ท่านแรก)

 • ต่อที่ 2 เพียงแนะนำเพื่อนมาลงทะเบียนกับระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลางกับธนาคารออมสิน รับไปเลย Gift Card Lotus จำนวน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท (ต่อ 1 รายที่ลงทะเบียน/สูงสุดไม่เกิน 5 ราย)
 • ต่อที่ 3 หากเพื่อนได้รับอนุมัติ และมีวงเงินกู้ 100,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Gift Card Lotus ต่อราย จำนวน 1 ใบ มูลค่า 100 บาท

 

ระยะเวลากิจกรรม

 • อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2565

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สนใจติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

 

 

 

เครื่องมือช่วยคำนวณ

 • คำนวณเงินงวดผ่อนชำระ
 • คำนวณวงเงินกู้

 

เครื่องมือช่วยคำนวณ สินเชือบำนาญ 2565

 

 

สมัครใช้บริการสินเชื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

สนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเพิ่มเติม สามารถให้ข้อมูลไว้และธนาคารจะติดต่อกลับไป

 

 

 

สินเชื่อบำนาญ 2565

 • กรอก ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์โทร
 • อำเภอ
 • อีเมล์
 • เวลาที่สะดวกติดต่อ
 • สินเชื่อที่สนใจ
 • สาขาที่ต้องการใช้บริการ

 

สมัครสมาชิกบริการ คลิก 

 

ที่มา: ธนาคารออมสิน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง