svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

บอร์ด สมอ. มุ่งคุมท่อไอเสียจักรยานยนต์ต้องได้ "มอก."

06 พฤษภาคม 2565

บอร์ด สมอ. มุ่งคุมท่อไอเสียจักรยานยนต์ต้องได้ มอก. เตรียมประกาศบังคับต่อเนื่อง ลั่นไม่คุมชิ้นส่วนท่อไอเสียจักรยานยนต์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สมอ. ว่า บอร์ด สมอ. มีมติเห็นชอบให้ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าทั่วไป โดยไม่กำหนดเป็นสินค้าควบคุม 

 

ทั้งนี้ เนื่องจาก สมอ. ได้ประกาศให้ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ จึงกำชับให้ สมอ. เร่งรัดดำเนินการทบทวนมาตรฐานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

 

พร้อมประกาศบังคับใช้โดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้กับต่างประเทศ

 

นายจุลพงษ์  ทวีศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวว่า การกำหนดมาตรฐานของ สมอ. จะคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค โดยจะเปิดรับข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดเป็นมาตรฐาน เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตลอดจนเพื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

 

สำหรับมาตรฐานชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ก็เช่นเดียวกัน ที่ กมอ. มีมติเห็นชอบให้เป็นมาตรฐานทั่วไปต่อไปนั้น  โดยได้กำชับให้ สมอ. กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลและควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานด้วย  ให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการทำชิ้นส่วนท่อไอเสียมาประกอบหรือดัดแปลง 

 

บอร์ด สมอ. มุ่งคุมท่อไอเสียจักรยานยนต์ต้องได้ "มอก."

 

รวมทั้งให้รายงานความคืบหน้าและความถี่ในการตรวจสอบ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากท่อไอเสียได้ ก็ให้นำกลับมาทบทวนอีกครั้ง

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า ขณะนี้ สมอ. อยู่ระหว่างการทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้

 

และคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะยังคงประกาศเป็นสินค้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายในปี 2566 

 

อย่างไรก็ดี  ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐาน มอก. ต้องทำจากวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน มีการควบคุมเรื่องระดับเสียงที่ต้องไม่เกิน 95 เดซิเบล (เอ) เพื่อควบคุมมลพิษจากเสียงของยานยนต์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. แล้ว จำนวน 70 ราย แบ่งเป็นผู้ทำ 47 ราย และผู้นำเข้า 23 ราย