svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"วินเซฟ" รัฐช่วยค่าน้ำมันเบนซินรถจักรยานยนต์สาธารณะ วิธีรับสิทธิ ดูที่นี่

05 พฤษภาคม 2565

เริ่มกดยืนยันสิทธิวันนี้ 5 พ.ค.65 "วินเซฟ" รัฐช่วยค่าน้ำมันเบนซิน ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน 3 เดือน วิธีรับสิทธิ และวิธีใช้สิทธิ ดูที่นี่

"วินเซฟ" เปิดให้กดยืนยันรับสิทธิแล้ววันนี้ 5 พฤษภาคม 2565 โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565  

 

"วินเซฟ" รัฐช่วยค่าน้ำมันเบนซินรถจักรยานยนต์สาธารณะ วิธีรับสิทธิ ดูที่นี่

วิธีกดยืนยันสิทธิ"วินเซฟ" มีขั้นตอน ดังนี้

 

 1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น"เป๋าตัง" และผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิวินเซฟ
 2. เปิดแอปฯเป๋าตัง และกด G-Wallet
 3. กดที่แบนเนอร์"สิทธิวินเซฟ"
 4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข 

กรณีที่มีแอปฯเป๋าตัง สามารถกดยืนยันสิทธิได้ตั้งแต่ 5 พ.ค.65 เป็นต้นไป

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิ"วินเซฟ"

 

1.เติมเงินเข้า  G-Wallet ก่อนใช้สิทธิ เติมได้ 3 ช่องทาง 

      -Mobile Banking
      -QR code PromptPay
      - ตู้ATM

2.เปิดแอปฯเป๋าตัง และกดกดใช้"สิทธิวินเซฟ"

3.สแกน QR code จ่ายค่าน้ำมัน(กลุ่มเบนซิน)ที่สถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วม และกดยืนยันการชำระเงิน

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 20 บาท/วัน ไม่เกิน 250 บาท/เดือน
 • ไม่มีการสะสมสิทธิไปใช้ในเดือนถัดไป
 • ใช้สิทธิได้ เวลา 06.00-23.00 น.

 

"วินเซฟ" รัฐช่วยค่าน้ำมันเบนซินรถจักรยานยนต์สาธารณะ วิธีรับสิทธิ ดูที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

 • ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง)
 • เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)
 • มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน