svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กทม.งดให้บริการงานทะเบียนแรงงานต่างด้าว ช่วงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

08 เมษายน 2565

กทม. แจ้งงดให้บริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ทั้ง 50 เขต ในช่วงเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จนถึงวันที่ 31 พ.ค.65

8 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้รับสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย.65 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.65 

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด

กทม.จึงของดบริการการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค.65 และเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป