svasdssvasds

มนุษย์เงินเดือน ชนชั้นกลาง ได้เงินเยียวยาอะไรบ้างจากมาตรการลดค่าครองชีพ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 มี.ค. 2565 เวลา 22:25 น. 1.7k

เช็คสถานะมนุษย์เงินเดือน ชนชั้นกลาง ได้รับการช่วยเหลือ หรือได้เงินเยียวยาอะไรบ้าง จากมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลที่ออกมาช่วยในระยะเวลา 3 เดือน ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

หลังจากรัฐบาลได้มีการแถลงมาตรการลดค่าครองชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์วิกฤตยูเครน – รัสเซีย โดยออกเป็นมาตรการอย่างน้อย 10 มาตรการ เพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. - ก.ค.2565 

 

จากการพิจารณามาตรการที่ออกมาทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่เน้นไปที่การช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย และกลุ่มขนส่งและโดยสารสาธารณะ เป็นหลัก ต่างจากกลุ่มคนที่เป็น ชนชั้นกลาง และมนุษย์เงินเดือน ซึ่งที่ผ่านมามักถูกมองข้าม แม้ว่าคนกลุ่มนี้ จะเป็นคนกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

 

มาลองเช็ครายละเอียดกันว่า จากมาตรการลดค่าครองชีพมากมายที่รัฐบาลประกาศออกมาในครั้งนี้ มนุษย์เงินเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นกลาง จะได้รับอานิสงส์อะไร หรือเข้าข่ายเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการไหนกันบ้าง 

สำหรับมาตรการหนึ่งภายใต้ 10 มาตรการหลักที่ออกมา และน่าจะเข้าข่ายช่วยเหลือกลุ่มชนชั้นกลาง และกลุ่มมนุษย์เงินเดือนมากที่สุด นั่นคือ 

 

1.มาตรการช่วยเหลือด้านประกันสังคม แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33

 • ลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา 33 เดิมฝ่ายละ 5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 1% ของค่าจ้างผู้ประกันตน
 • จำนวน 11,190,109 ราย
 • งวดค่าจ้าง พ.ค. – ก.ค. 2565
 • ตัวอย่าง หากคิดจากฐานเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน จะลดภาระค่าครองชีพผู้ประกันตน เป็นเงินต่อเดือน 600 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือนเป็นเงิน 1,800 บาท

 

ผู้ประกันตนในมาตรา 39 

 • ลดเงินนำส่งจาก 9% เหลือ 1.9% หรือจ่ายเงินสมทบลดลงจาก 432 บาทต่อเดือน เหลือ 91 บาทต่อเดือน
 • จำนวน 1.9 ล้านคน 
 • งวดค่าจ้าง เดือนพ.ค. – ก.ค. 2565 
 • ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ผู้ประกันตน มาตรา 39 เป็นเงินต่อเดือน 341 บาท รวมระยะเวลา 3 เดือน เป็นเงิน 1,023 บาท

 

ผู้ประกันตนในมาตรา 40 

 • ลดเงินนำส่งเหลือ 42 – 180 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 1 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 70 บาท ลดลงเหลือ 42 บาท
 • ทางเลือกที่ 2 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 100 บาท ลดลงเหลือ 60 บาท 
 • ทางเลือกที่ 3 ลดการส่งเงินทบจากเดิม 300 บาท ลดลงเหลือ 180 บาท 
 • จำนวน 10.7 ล้านคน 
 • งวดค่าจ้าง เดือนพ.ค. – ก.ค. 2565 
 • ช่วยลดภาระค่าครองชีพไปได้ประมาณ 84 – 360 บาทต่อคนต่อเดือน

2. มาตรการช่วยเหลือด้านพลังงาน

 

 • ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย ได้รับส่วนลดค่า FT ลง 22 สตางค์
 • จำนวน 20 ล้านหลังคาเรือน
 • เป็นเวลา 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค.2565)

 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่า หากประชาชนในกลุ่มมนุษย์เงินเดือน จะเข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ ก็ต้องประหยัดพลังงาน เพื่อให้สามารถใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย และได้รับส่วนลดค่า FT ลง 22 สตางค์ ตามมาตรการนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด