svasdssvasds

ข่าวดี! ปตท.ขยายเวลาตรึงราคา NGV ต่อ 3 เดือน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
17 มี.ค. 2565 เวลา 6:32 น. 287

ข่าวดี ปตท.ขยายเวลาตรึงราคา NGV ต่อ 3 เดือนถึง 15 มิถุนายน จากเดิมที้่สิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลก


นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือเอ็นจีวี (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีกเอ็นจีวี

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการ เอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เคยได้รับสิทธิ์ผ่านมาตรการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 
3 เดือน 

จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2565 คิดเป็นมูลค่าที่สนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 3,322 ล้านบาท (เริ่มมาตรการช่วยเหลือฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2565)

 

ตามที่ภาครัฐได้ขอให้ ปตท. สนับสนุนนโยบายของกระทรวงพลังงานนั้น ปตท. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวนในตลาดโลกตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19) ที่ยังคงมีอยู่ จึงได้ดำเนินการดังกล่าว

ปตท. ขยายเวลาช่วยเหลือราคาเอ็นจีวีให้แก่ประชาช

แท็กที่เกี่ยวข้อง