เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ได้ถึงวันไหน เลือกอย่างไรดี ดูที่นี่

17 มี.ค. 2565 | 06:00 น.

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ได้ถึง 31 มี.ค.65 ผ่าน 3 ช่องทาง หรือ ทำผ่านออนไลน์ง่ายๆทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ควรเลือกอย่างไรดี สรุปครบจบที่นี่

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565  หรือเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th  โดยเปิดให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ได้ถึงวันไหน เลือกอย่างไรดี ดูที่นี่

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสถานพยาบาล

 

  1. เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 31 มีนาคมของปีถัดไป
  2. เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่ทำงานหรือย้ายที่พักอาศัย หรือพิสูจน์ได้ว่าผู้ประกันตนมิได้เลือกสถานพยาบาลด้วยตนเอง ให้ยื่นเรื่องภายใน 30 วัน

ช่องทางการยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาล

  1. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th
  2. ทำรายการผ่าน Application SSO Connect
  3. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-20) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ

 

ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านออนไลน์ง่ายๆ ดังนี้

 

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th และ Log in

 

  • คลิกคำว่า “ผู้ประกันตน”

 

  • คลิก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

 

  • เช็กโรงพยาบาลที่ว่างและกดเลือกสถานพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยน

 

  • รอผลการอนุมัติ โดยสิทธิ์จะปรากฏในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

 

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565

 

เลือกโรงพยาบาล/สถานพยาบาลอย่างไรดี

 

​นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเปลี่ยนสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์  และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัย ในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว  ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาล ที่ตนเองเลือกไว้

 

ดังนั้น เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าว ที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง(Passport) ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506/ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ​
 

​เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

 

กรณีผู้ประกันตนที่สิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากผู้ประกันตน มีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม