"เจอ แจ้ง จ่าย"เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดแล้วบริการไดรฟ์ทรูยาต้านโควิด-19

04 มีนาคม 2565

      บริการแบบ Drive Thru เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิด Thru จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบ “เจอ แจ้ง จ่าย” ให้กลับไปรักษาตัวได้เองที่บ้าน เริ่มที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่  ก่อนจะหมุนเวียนทั้ง 4 แขวง แขวงละ 3 วัน

บริการแบบ Drive Thru การจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบ “เจอ แจ้ง จ่าย” ซึ่งโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นสถานที่แรก ที่ใช้ระบบการจ่ายยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19  การลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดจุดตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดยหากพบผู้ติดเชื้อมีผลตรวจบวก จะได้รับแจกยาฟาวิพิราเวียร์ และให้ผู้ติดเชื้อกลับไปรักษาที่บ้านทันที 

"เจอ แจ้ง จ่าย"เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดแล้วบริการไดรฟ์ทรูยาต้านโควิด-19

"เจอ แจ้ง จ่าย"เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดแล้วบริการไดรฟ์ทรูยาต้านโควิด-19

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในการรับประทานยาตามที่กำหนดไว้ การสังเกตอาการ ช่องทางการติดต่อกรณีเริ่มมีอาการมากขึ้น รวมทั้งการดูแลตัวเองในขณะทำการรักษาแบบ Home Isolation เพื่อป้องกันคนในครอบครัวติดเชื้อเพิ่ม หากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว หรือออกซิเจนในเลือดต่ำ จะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที 

 

พร้อมนำร่องระบบจ่ายยาแบบ Drive Thru ให้แก่ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทยอยขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมกับรับยาฟาวิพิราเวียร์ ที่จุดตรวจ ATK  กลับไปที่บ้าน

"เจอ แจ้ง จ่าย"เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดแล้วบริการไดรฟ์ทรูยาต้านโควิด-19

"เจอ แจ้ง จ่าย"เทศบาลนครเชียงใหม่เปิดแล้วบริการไดรฟ์ทรูยาต้านโควิด-19

เภสัชกร พัฒน์ เลิศทัศนีย์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้จัดเตรียมยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ 3 ชุด สำหรับ ประชาชนทั่วไป เด็ก และ บุคคลต่างด้าว ที่จะมีฉลากแนะนำเป็นภาษาเฉพาะ โดยจะประเมินจ่ายยาให้กับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกและไม่มีอาการ กลับไปรับประทานและกักตัวที่บ้านแบบ Home Isolation หรือ HI 

 

แต่หากประเมินแล้วมีข้อบ่งชี้ที่ไม่สามารถให้ยากลับไปทานเองได้ เช่น เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง โรคตับ โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ หรือออกซิเจนในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์ จะถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ทันที ส่วนยาที่จัดเตรียมมามีเพียงพอ และสามารถประสานขอเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลนครพิงค์ได้เช่นกัน

 

ด้านนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งว่า จุดตรวจพร้อมจุดจ่ายยาที่เริ่มดำเนินการ เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาความล่าช้าในการรักษา และเข้าถึงยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะเปิดจุดตรวจพร้อมจุดจ่ายยาในพื้นที่แขวงเม็งราย แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย และ แขวงกาวิละ แขวงละ 3 วัน เริ่มวันนี้เป็นวันแรกที่แขวงเม็งราย คาดว่าจะปูพรมตรวจได้ทั้งหมดกว่า 6,000 คน

 

นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ยังจัด “Drug Drive Thru” หรือการจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อผ่านช่องทางพิเศษเฉพาะ โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ตรวจ ATK ด้วยตัวเองและพบผลบวก สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 -366-3215 หรือ 090-523-0425 เพื่อซักประวัติและคัดกรอง

 

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ออกเลขรับยา ให้เข้าไปรับยาได้ที่ช่องทางพิเศษที่โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งการรับยาผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องมาด้วยตัวเอง แต่สามารถให้ญาตินำหมายเลขรับมารับแทนได้