เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์"หลวงตาพระมหาบัว" 

04 มี.ค. 2565 | 04:32 น.

 เริ่มแล้ว งานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ณ วัดป่าบ้านตาด ระหว่าง 4-5 มี.ค.นี้  เริ่มด้วยเช้านี้หลวงพ่อ โดยเช้าวันแรกหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก หลวงพ่อสุธรรม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ บิณฑบาตในหมู่บ้านตาด 

เพจเฟซบุกวัดป่าบ้านตาด เผยแพร่กำหนดการงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)  ณ วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ในวันที่ 4-5  มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่า มีกำหนดการดังนี้

 

วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
        ภาคเช้า   ๐๗.๓๐ น.  ตักบาตรคณะสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา 
        ภาคเย็น   ๑๙.๐๐ น.  สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา 

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

วันที่ ๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
        ภาคเช้า   ๐๗.๓๐ น.  ตักบาตรคณะสงฆ์ ฟังธรรมเทศนา  
        ภาคเย็น  ๑๗.๐๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จแทนพระองค์ ทรงเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดเกตุมาลาองค์พระประธานภายในวิหาร บรรจุอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในรัตนเจดีย์  และเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์อย่างเป็นทางการ

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

ผู้เข้าร่วมงานทั้งสองวันดังกล่าว จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่  โดยจะต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม  หากฉีดเข็มที่ ๒ เกินกว่า ๖ เดือน ให้รีบไปฉีดเข็มกระตุ้นก่อนร่วมงาน    และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างสูงสุด  โดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้(4 มี.ค.2565) หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก , หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม , หลวงพ่อสุชิน ปริปุณโณ , หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ พร้อมด้วยคณะสงฆ์บิ ณฑบาตในหมู่บ้านตาด เสร็จแล้วกลับมารับบาตรที่หน้าวัด หลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรญาติโยมที่เดินทางมาบุญที่วัด

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

ในตอนเย็นเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ที่จะบรรจุในเศียร “พระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดา เจ้าฟ้าจุฬาภรณนฤมิต” พระประธานภายในพระวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ฟังธรรมเทศนา เจริญสติภาวนา   ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาเป็นไป  ณ ศาลาใหญ่  วัดป่าบ้านตาด   
    

 

ในการนี้ทางวัดจะได้นำอัฐิธาตุ และ กระดูกหัวแม่เท้าขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  มาให้ทุกท่านได้กราบไหว้สักการะ ก่อนที่จะบรรจุในเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

อนึ่ง ในวันพรุ่งนี้ คณะสงฆ์จะรับบาตรรอบศาลาใหญ่ 

 

ก่อนจะมีงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ โดยมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดเกตุมาลาองค์พระประธานภายในวิหาร บรรจุอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในรัตนเจดีย์  และเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 มี.ค.2564 นี้ 

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า  ระหว่างวันที่ 227-30 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก และหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม  พร้อมคณะสงฆ์ นำคณะศิษย์ ทำพิธีสมโภชบรรจุพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย พระกรัณฑ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ผอบทองคำบรรจุพระธาตุ อัฐิธาตุ ผอบพระเจดีย์ทองคำ และเครื่องสูงอื่น ๆ ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

 

โดยพระพุทธรูปทองคำ 99.99 % น้ำหนัก 50.5 กิโลกรัม ค่า 100 ล้าน จัดสร้างขึ้นโดยดำริหลวงปู่อุ่นหล้าฐิตธัมโม วัดป่าแก้วชุมพล บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัว  เพื่อบรรจุประดิษฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ธัมโม 

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\" 

คณะศิษย์หลวงปู่อุ่นหล้าฯ เป็นเจ้าภาพหลัก ได้ชักชวนญาติพี่น้องและผู้มีศรัทธา ร่วมกันบริจาคทรัพย์ ทำการสร้างหล่อ พระพุทธรูปทองคำดังกล่าว เพื่อเป็นการบูชาธรรม แด่หลวงตาพระมหาบัว  ญานสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด  

 

โดยมีพิธีเททองหล่อองค์พระทองคำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561  ตรงกับวันแรม 4 ค่ำ เดือน 6 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทบ เป็นประธานพิธี   แต่หลวงปู่อุ่นหล้าฯ ไม่ได้มาร่วมในพิธี เนื่องด้วยท่านได้ละสังขารในวันที่ 1 พ.ค.2561 ก่อนมีพิธีเพียง 2 วัน  ทั้ง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องที่วัดป่าบ้านตาด ได้ตระเตรียมสถานที่รับหลวงปู่อุ่นหล้าไว้หมดเรียบร้อยแล้ว 

 

ทั้งนี้ องค์พระพุทธรูปทองคำดังกล่าว เป็นคนละส่วนกับโครงการทอดผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ดำเนินการหลังวิกฤตการเงินปี 2540  โดยเงินบริจาค และทองคำที่หลอมเป็นทองแท่ง  12 ตันเศษ ส่งมอบไว้ที่คลังหมดแล้ว และปิดโครงการไปก่อนหน้าแล้ว 
 

เริ่มแล้วงานฉลองสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์\"หลวงตาพระมหาบัว\"