เริ่มวันนี้ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ถูกฟ้อง-เจอยึดทรัพย์ เช็คที่นี่

24 ก.พ. 2565 | 20:09 น.

เริ่มต้นแล้ววันนี้มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 ไบเทค บางนา นายกรัฐมนตรี เดินทางเปิดงาน พร้อมเชิญชวนลูกหนี้ กยศ. บัตรเครดิต หนี้ส่วนบุคคล เข้าร่วมงาน 25-26 ก.พ.นี้ สามารถ Walk in เข้าร่วมงานได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เตรียมเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.นี้ ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ไบเทค เขตบางนา


สำหรับงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้อง และหนี้หลังมีคำพิพากษา ทั้งในส่วน ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ และหนี้สินครัวเรือน ประเภทอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน 

 

โดยมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ ครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จะไม่ถูกดำเนินคดี มีส่วนลดเบี้ยปรับ ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี 

 

รวมถึงปลดผู้ค้ำประกันตามกฎหมาย ในส่วนของชั้นบังคับคดี รวมถึงการลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาด โดยลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดี 

 

ขณะที่ลูกหนี้ของสถาบันการเงิน จะได้รับสิทธิส่วนลดปิดบัญชีขั้นต่ำ 20% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 งวด ในส่วนของชั้นบังคับคดี จะได้รับสิทธิส่วนลดปิดบัญชีสูงสุด 100% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 36 งวด เป็นต้น

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีปัญหาหนี้สินทั้งกรณีหนี้ก่อนฟ้องและหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้วเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ.นี้ โดยงานครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามนโยบายรัฐบาล

 

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะมีออกมาอย่างต่อเนื่องจากที่ได้ทยอยมีมาตรการต่างๆ ออกมาก่อนแล้ว อาทิ การขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ไปสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2569

 

เช่นเดียวกับการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอื่น ๆ ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เร็ว ๆ นี้

 

  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

ขณะที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งข้อมูลว่า ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครั้งนี้ กยศ. ได้กลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือหลัก 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 

1. กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จำนวน 18,001 ราย ที่มีภูมิลำเนาในเขต กทม.และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม) ซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 (โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) แยกเป็น

 • ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมงาน
 • หากผู้กู้ยืมไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่ทำงานในเขตกทม. และปริมณฑล สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้

 

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

 • ไม่ถูกดำเนินคดี
 • มีส่วนลดเบี้ยปรับ
 • ได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี

 

ขณะเดียวกันเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้ว 25% ของเงินต้นที่ค้างชำระ

 

2. ผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี จำนวน 334 ราย (โดยกรมบังคับคดี)

 • ผู้กู้ยืมจะต้องเป็นกลุ่มที่กรมบังคับคดีตรวจสอบมา เฉพาะผู้กู้ที่ถูกยึดทรัพย์ อยู่ระหว่างรอขายทรัพย์ที่สามารถไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี และชะลอการขายทรัพย์ได้
 • ผู้กู้ยืมที่ได้รับจดหมายเชิญชวน ให้นำหนังสือมาด้วย โดยสามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้เลย
 • ผู้กู้ยืมที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญชวน แต่อยู่ในกลุ่มที่ยึดแล้ว รอขายทรัพย์ สามารถ walk in เข้ามาร่วมงานได้
 • สำหรับกลุ่มที่ถูกอายัดเงินเดือน อายัดบัญชีเงินฝาก ไม่สามารถเข้าร่วมขอไกล่เกลี่ยชะลอการอายัด หรือถอนการอายัดได้

 

นอกจากนี้เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้เข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ฯ ต้องเตรียมตัว ดังนี้

 • แสดงหลักฐานการรับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม (แอปพลิเคชัน หมอพร้อม)
 • เตรียมหลักฐานผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบก่อนเข้าร่วมงาน (โดยถ่ายภาพ ATK หรือ RT-PCR คู่กับบัตรประชาชนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง)