ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด"น้ำมันกัญชง"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

19 ม.ค. 2565 | 07:32 น.

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวต่อยอดองค์ความรู้การสกัดพืชน้ำมัน อย.ไฟเขียวสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงส่งขายเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง หนุนชาวบ้าน 2 หมู่บ้านปลูกกัญชงป้อน สร้างความมั่นคงรายได้เกษตรกร 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้นำแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในการเพาะปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปพืชน้ำมันจากผลผลิตในกลุ่มพืชไร่ของโครงการหลวง ได้แก่ งาดำ งาหอม และลินิน ที่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการขายผลผลิตทางการเกษตร

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

ในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การสกัดพืชน้ำมันขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสกัดพืชน้ำมัน สำหรับให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้ ปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็น เพื่อการวางจำหน่ายในร้านค้าโครงการหลวงแล้ว ได้แก่ น้ำมันงาดำสกัดเย็น น้ำมันงาหอมสกัดเย็น และน้ำมันลินินสกัดเย็น

 

ศูนย์ฯ ห้วยเสี้ยว ยังได้ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ในเรื่องของกัญชง หรือ เฮมพ์ โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนำร่องขยายผลสู่งานส่งเสริม เพื่อนำไปเป็นพืชทางเลือกให้แก่เกษตรกร ซึ่งกัญชงเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เช่น เมล็ดของกัญชง นำไปสกัดเป็นน้ำมัน โดยในเมล็ดจะเป็นส่วนที่มีโปรตีนสูง ใบกัญชงนำไปอบแห้งเพื่อทำเป็นชา มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยชะลอความแก่ ลดสารพิษในเลือด 

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

ส่วนเปลือกของลำต้นกัญชง นำไปผลิตเป็นเส้นใยสำหรับทำเสื้อผ้าและของใช้ในครัวเรือน แกนของลำต้นนำไปเผาเป็นถ่านได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบนมธัญพืชชนิดผง และเป็นส่วนผสมในอาหารอีกด้วย 

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง

โดยโรงงานสกัดน้ำมันกัญชงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ในการสกัดน้ำมันกัญชงจากเมล็ดกัญชงจำหน่าย เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

กัญชงจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปลูกกัญชง เพื่อส่งให้โครงการหลวง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเสี้ยว และบ้านน้ำซุ้ม

ศูนย์ฯห้วยเสี้ยวต่อยอดสกัด\"น้ำมันกัญชง\"ส่งโรงงานเครื่องสำอาง