คนละครึ่งเฟส4 ใช้สิทธิร่วม ช้อปดีมีคืน ได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช็คที่นี่

05 ม.ค. 2565 | 03:36 น.

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่า ถ้าใช้คนละครึ่งเฟส4 จะมีสิทธิใช้ร่วมกับ ช้อปดีมีคืน ได้หรือไม่ เเล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช็คที่นี่

เกาะติด “คนละครึ่งเฟส 4"  www.คนละครึ่ง.com ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในเดือนมีนาคม 2565 ถึง เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เนื่องจากโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้รับการตอบค่อนข้างดี และเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรม รัฐบาลจึงเดินหน้าเพื่อทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นต่อไป

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

ยังไม่มีกำหนดวันชัดเจน แต่คาดว่าน่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งยังไม่ได้ไม่มีการประกาศวงเงิน แต่ก็คาดว่าน่าจะไม่แตกต่างกับเฟสที่ผ่านมา นั่นคือ ผู้มีสิทธิจะได้วงเงินจากโครงการ เดือนละ 1,500 บาทต่อคน

สามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-23.00 น. กับทางร้านที่ร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชน

 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 3. ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

 

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

 

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์

 1. ลงทะเบียนร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน ภายใน 3 วัน
 3.  ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย
 5. กรณีที่เคย ยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที
 6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

 

ขณะที่โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ได้เริ่มไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ก็ยังมีหลายคนสงสัยว่าหากเลือกใช้สิทธิโครงการใดโครงการหนึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำได้อีกหรือไม่

คำตอบก็คือ ในปี 2565 นี้ ประชาชน สามารถใช้สิทธิทั้งสองโครงการได้โดยไม่ต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2564 สามารถไปใช้โครงการสิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ที่เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 2565 ได้

ส่วนผู้ที่ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน 2565 ก็สามารถใช้สิทธิมาตรการ คนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย.2565 ได้ เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน

ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ "ช้อปดีมีคืน" ไม่ต้องลงทะเบียน แค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า จากนั้นนำไปใช้ประกอบการ ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565ในส่วนของการหักลดหย่อนภาษี มีสิทธิได้รับเงินคืนภาษีตามเงื่อนไขของโครงการ

 

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน

 • สินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

 

สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไข ช้อปดีมีคืนในปี 2565 

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ, ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

 

อัตราการคืนภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืนจะขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิ และอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องจ่ายในปี 2565 ของแต่ละคน