กทท.เปิดรับฟังความเห็นรอบ 2 สร้างท่าเรือระนอง หนุนSEC

28 ธ.ค. 2564 | 08:20 น.

กทท.ลุยเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน รอบ2 เล็งสร้างท่าเทียบเรือ-ท่าเรือระนอง เตรียมหาข้อสรุปจัดทำอีไอเอ รองรับขนส่งสินค้าทางทะเล บูม SEC

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า กทท. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือระนองและโครงการท่าเทียบเรือแห่งที่ 3 ท่าเรือระนอง (ทรน.) ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานรายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้แก่ การจัดการของเสีย การตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ปริมาณการจราจร เป็นต้น

 

 

 

ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ. เมือง จ.ระนอง ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังในครั้งนี้จะนำมาปรับและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานฯ เพื่อให้สอดคล้องและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนกับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

กทท.เปิดรับฟังความเห็นรอบ 2 สร้างท่าเรือระนอง หนุนSEC

 

สำหรับโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือระนองและโครงการท่าเทียบเรือแห่งที่ 3 ของ ทรน. เป็นการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการขยายการให้บริการของ ทรน. ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบ (Detail Design) รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ IEE) และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. การก่อสร้างพื้นที่หลังท่าส่วนขยาย (ลานวางตู้ 1 และ 2) พื้นที่ใช้งานรวม 46,200 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้า 320,258 ที.อี.ยู.

 

2. การก่อสร้างท่าเทียบเรือ 3 (เชื่อมกับท่าเทียบเรือ 2) และลานวางตู้สินค้า 3 รองรับเรือขนาด 12,000 เดทเวทตัน จำนวน 2 ลำ พื้นที่ใช้งานรวม 72,600 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าได้ 499,266 ที.อี.ยู. คาดว่าการพัฒนาระยะที่ 1 และ 2 จะแล้วเสร็จ ในปี 2569 และ ปี 2583 ตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อผลักดัน ทรน. ให้เป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) รองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลเชื่อมโยงกับกลุ่ม BIMSTEC ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ SEC ของรัฐบาล

กทท.เปิดรับฟังความเห็นรอบ 2 สร้างท่าเรือระนอง หนุนSEC