เงินเยียวยาคนกลางคืนล่าสุด เช็ควิธีผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ที่นี่

24 ธ.ค. 2564 | 20:00 น.

เงินเยียวยาคนกลางคืน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 เช็คขั้นตอนวิธีผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน รอรับ 5,000 บาท 29 ธ.ค.64 นี้ สรุปรายละเอียดไว้ให้แล้วที่นี่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 607.15 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการ อาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 121,431 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกันตน มาตรา 33  (ม.33) จำนวน 10,762 ราย และ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 จำนวน 110,669 ราย

โดยจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้ ดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ฐานเศรษฐกิจ พาไปทบทวนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชนกับธนาคารต่าง ๆ กัน

1. ธนาคารกรุงไทย : สมัครผ่าน Mobile Banking, ATM, สาขาธนาคาร

2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM , สาขาธนาคาร และ Internet Banking

3.ธนาคารไทยพาณิชย์ : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM, สาขาธนาคาร

4.ธนาคารกสิกรไทย : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM , สาขาธนาคาร และ Internet Banking

5.ธนาคารกรุงเทพ : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM, สาขาธนาคาร, Internet Banking และ คอลเซ็นเตอร์

6.ธนาคารออมสิน : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM, สาขาธนาคาร, Internet Banking

7. ธ.ก.ส. : สมัครผ่าน ATM  และ สาขาธนาคาร

8. ttb : สมัครผ่าน Mobile Banking , ATM, สาขาธนาคาร, Internet Banking และ คอลเซ็นเตอร์

9.CIMBBANK : สมัครผ่าน Mobile Banking และ สาขา

เงื่อนไขคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ม.33) 

  • สัญชาติไทย
  • มีข้อมูลในระบบประกันสังคม โดยนายจ้างที่เป็นสถานประกอบการบันเทิง ผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ เป็นผู้ยื่นชื่อลูกจ้างขึ้นทะเบียนนับตั้งแต่เข้าทำงาน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ม.39) 

  • ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40)

  • ผู้ประกันตนที่สมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคม หรือ ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมข้างต้น ยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ซึ่งไม่มีการระบุอาชีพตอนสมัคร

เงินเยียวยาคนกลางคืนล่าสุด เช็ควิธีผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ที่นี่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม