ไนท์ มิวเซียม ชื่นชม ความงามโบราณสถานยามค่ำ

18 ธ.ค. 2564 | 07:20 น.

กรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดไนท์ มิวเซียม ชวนชมความงามโบราณสถานยามค่ำระหว่างวันที่17-19ธันวาคม และ วันที่25 –26ธันวาคมนี้

 

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดกิจกรรม เปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน (Night at the Museum) เวลา ตั้งแต่ 16.00-20.00 น. โดยให้เข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณสถานภายในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และส่วนจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่งต่างๆ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 -19ธันวาคม และวันที่25-26 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ จากใจกระทรวงวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์สถาปัตยกรรมวังหน้า และความเป็นมาแห่งอารยธรรมไทยในช่วงเวลาค่ำ ประกอบด้วย นมัสการพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ไนท์ มิวเซียม ชื่นชม ความงามโบราณสถานยามค่ำ

 

 

พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนังแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ชมพระตำหนักแดง ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตของเด็กไทย ตั้งแต่การเกิด การโกนจุก จนถึงประเพณีการเรียนการศึกษา โดยโบราณวัตถุสำคัญที่จัดแสดง อาทิ พระแท่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระแท่นบรรทมเพลิง (กระดานอยู่ไฟ) 

เครื่องเล่นของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร บ้านตุ๊กตาของเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ 5นอกจากนี้ยังเล่าเรื่องวัฒนธรรมการกินหมากของคนไทย โดยจัดแสดงเชี่ยนหมากและภาชนะบรรจุหมากพลูในรูปทรงต่าง ๆ อาคารหมู่พระวิมาน พระราชมณเฑียรที่ประทับในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นเอก

ไนท์ มิวเซียม ชื่นชม ความงามโบราณสถานยามค่ำ

แสดงเอกลักษณ์อันวิจิตรบรรจงของศิลปะช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) จัดแสดงประวัติเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกรมนครบาล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผนังไม้จำหลักวรรณกรรม “สามก๊ก” เก๋งจีนนุกิจราชบริหาร ซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจีน “ห้องสิน”

ฝีมือของช่างชาวจีน ชมความอลังการในงานประณีตศิลป์ของราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระอิสริยยศในงานพระเมรุ ณ โรงราชรถนอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ได้จัดเตรียมวิทยากรนำชม วันละ 3 รอบ รอบแรกเวลา 17.00น  รอบที่ 2 เวลา 17.00น. และรอบที่3 เวลา 18.00 น. พร้อมชมการบรรเลงดนตรีไทย – สากล จากสำนักการสังคีต ในเวลา 18.00-19.00น. ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 เข็ม

ไนท์ มิวเซียม ชื่นชม ความงามโบราณสถานยามค่ำ