GPSC เนรมิตศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงานกระตุ้นชุมชนเห็นคุณค่าขยะ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 5:02 น. 150

GPSC จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนกระตุ้นชุมชนเห็นคุณค่าขยะผ่านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. ได้ลงทุนด้วยงบประมาณจำนวน 2,217 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนของ ได้แก่ 1. โรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) ประมาณ 562 ล้านบาท และ 2. โรงงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะประมาณ 1,655 ล้านบาท เพื่อจัดทำโมเดลของการบริหารจัดการขยะครบวงจรแห่งแรกใน จ.ระยอง

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ GPSC กล่าวว่า การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน (GPSC Waste to Energy Learning Center) ที่ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ให้กับภาคประชาชน ในเรื่องมูลค่าของขยะผ่านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ที่ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการขยะประเภทต่างๆ ด้วยการสื่อสารรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านระบบดิจิทัล โดยเป็นสื่อสมัยใหม่ ที่สามารถดึงดูด และทำให้เกิดการติดตามกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่การคัดแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ การพัฒนาเชื้อเพลิงจาก RDF สู่การกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

สำหรับศูนย์ดังกล่าวจะมีฐานการเรียนรู้ที่สอดแทรกด้วย เกมส์จำลองต่างๆ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งมีการออกแบบสถาปัตย์ตัวอาคารที่สวยงาม โดดเด่น โดยตั้งอยู่ร่วมกับอาคารคัดแยกขยะทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถมองเห็นภาพการปฏิบัติงานจริง ในศูนย์การคัดแยกขยะ ก่อนนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิง ทำให้เข้าใจเรื่องราว และคุณค่าของขยะได้มากยิ่งขึ้น

แปลงขยะเป็นพลังงาน

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงาน ยังได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ประกอบด้วย โซน 1 สามารถรับชมหนังอนิเมชั่น ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงที่มา ชนิด และประเภทของขยะต่างๆ ในชุมชน ที่นำมาสู่บริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงหลัก ส่งต่อให้กับโรงไฟฟ้า สามารถผลิต กระแสไฟฟ้า ป้อนสู่ระบบของประเทศ เป็นการถ่ายทอดภาพรวมของศูนย์บริหารจัดการขยะครบวงจร

โซน 2 อุโมงค์ลำเลียง ซึ่งจะเป็นการจำลองให้ความรู้สึกถึงการลำเลียงขยะ ประเภทต่างๆ มายังศูนย์คัดแยก เพื่อการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี โดยจัดแสดงผลข้อมูลปริมาณขยะ ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงระยะเวลาการย่อยสลายของขยะแต่ละประเภท แสดงให้เห็นถึงเทคนิคที่นำมาใช้ในการจัดการขยะ ด้วยเครื่องจักรต่างๆ ผ่านจอแสดงผลรูปแบบ Animation สามารถเห็นการทำงานของเครื่องจักรภายในอาคารคัดแยก

โซน 3 Trash to treasure ซึ่งจะเป็นการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศขนาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของขยะว่าเป็นสมบัติล้ำค่า หากคัดแยกอย่างถูกวิธี จากขยะทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ควบคู่ไปกับการนำเสนอชิ้นส่วนของขยะผ่านรูปแบบ Hologram ให้ดูน่าสนใจและทันสมัย โดยจะเป็นการโชว์ศักยภาพ ภาพรวมขององค์ประกอบทั้งหมด ทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักร ต่างๆ ภายในอาคารคัดแยกตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะทำให้ผู้เยี่ยมชมได้เข้าใจใน

การคัดแยกขยะ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะอย่างแท้จริงที่สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อป้อนโรงไฟฟ้า โดยเยาวชนจะได้ร่วมเล่นเกมส์แยกขยะลงถัง ให้ถูกประเภท ซึ่งนอกจากได้ทดสอบความรู้ยังได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย

โซน 4 จะแสดงถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ที่ GPSC ดำเนินการ อาทิ โครงการ “Zero Waste Village” ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนบ้านไผ่ ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นายศิริเมธ กล่าวต่อไปว่า ในเดือนธันวาคมนี้ GPSC จะเพิ่มความน่าสนใจในการถ่ายทอดการเรียนรู้ โดยได้พัฒนาระบบการเยี่ยมชมรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง หรือ Virtual Tour เพื่อเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้ ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงการบริหารจัดการขยะพลังงาน และกิจกรรมต่างๆ ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่สามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาเพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถมองเห็นภาพเสมือนเดินทางไปชมด้วยตาตนเอง รวมทั้งเป็นการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร้ขีดจำกัด

การสื่อสารรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านระบบดิจิทัล

ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แปลงขยะเป็นพลังงานเปิดให้บริการเยี่ยมชนแล้ว โดยสามารถรองรับผู้เยี่ยมชมได้ครั้งละ 20-30 คน หรือหากมีจำนวนมากกว่านั้น จะแบ่งผู้เข้าเยี่ยมชมเป็นรอบสลับการเยี่ยมชมกับจุดที่น่าสนใจอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง โดยเวลาทำการอยู่ระหว่าง 09.00 – 16.00 น. อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ในจังหวัดระยอง จึงทำให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปิดทำการชั่วคราว

“โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ถือเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานขยะชุมชนที่ทันสมัยในภาคตะวันออก ซึ่งGPSC ได้ลงทุนมากกว่า 12 ล้านบาท เพื่อต้องการให้บุคคลทั่วไปได้ให้ความสนใจในเรื่องใกล้ตัว ว่าหากทุกท่านร่วมมือกัน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้ว การจัดการ ปัญหาขยะก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป”

แท็กที่เกี่ยวข้อง