ประกันสังคม ม.39 ไม่อยากขาดสิทธิ์-สิ้นสภาพ เช็กเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 14.0k

ประกันสังคม ผู้ประกัน ม.39 ไม่อยากสิ้นสภาพ ขาดสิทธิ์ เช็กเลย มีกรณีไหนที่จะทำให้หมดสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

เกาะติด"ประกันสังคม" ผู้ประกันตนมาตรา 39 สมัครได้ ก็หมดสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกัน ม.39 ได้

สำนักงานประกันสังคม ชี้ไม่อยากสิ้นสภาพ อย่าพลาด ขาดส่ง ขาดสิทธิ์  เพราะหากขาดส่ง เงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือส่งไม่ครบ 9 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน (1ปี) ก็หมดสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทันที

ประกันสังคม ม.39 ไม่อยากขาดสิทธิ์-สิ้นสภาพ เช็กเลย

ประกันสังคม แจ้งว่า ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ แต่เป็นคนขี้ลืม แค่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของผู้ประกันตนทาง Line สำนักงานประกันสังคม ทาง Rich Menu เพื่อรับการแจ้งเตือนกรณีค้างชำระการนำส่งเงินสมทบมาตรา 39  หรือ เพียงแค่ สมัครนำส่งเงินสมทบโดยหักผ่านบัญชีธนาคาร 
 

ธนาคารที่เข้าร่วมการหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต , ธนาคารไทยพาณิชย์ ,ธนาคารกรุงเทพ เพียงเตรียมสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และหนังสือยินยอมให้หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)  ติดต่อ สปส.ใกล้บ้านได้

ผู้ประกันตนมาตรา 39

คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้ 

  • เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
  • ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน 
  • ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ประกันสังคม ม.39 ไม่อยากขาดสิทธิ์-สิ้นสภาพ เช็กเลย

ผู้ประกันตนมาตรา 39 มีสิทธิประโยชน์ ดังนี้

  • เจ็บป่วย
  • คลอดบุตร 
  • สงเคราะห์บุตร
  • ทุพพลภาพ
  • ชราภาพ 
  • เสียชีวิต

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง