เริ่มพ.ย.นี้ "กทท. จ่อลงนาม กลุ่ม GPC สร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

10 พ.ย. 2564 | 07:17 น.

"กทท."เตรียมชงนายกฯ เป็นประธาน ร่วมลงนามกลุ่ม GPC พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ท่าเรือ F ภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ เร่งผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ถมทะเล ก่อนส่งมอบเอกชนผู้ชนะประมูลเข้าพื้นที่ ปี 66

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส3 ในส่วนของท่าเรือ F มูลค่าโครงการ 29,050 ล้านบาท ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบลงนามสัญญากับกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC ประกอบด้วย บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT TANK) บริษัทไชน่า ฮาร์เบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินตลอดอายุสัญญาสัมปทาน 35 ปี วงเงิน 87,400 ล้านบาท ปัจจุบันกทม.อยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นประธานร่วมลงนามสัญญาฯ คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนพ.ย. หรือธ.ค.นี้ โดยเอกชนจะต้องชำระเงินตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 120 ล้านบาท ในวันที่ลงนามสัญญาและค่าหลักประกันตามสัญญา วงเงิน 4,000 ล้านบาท

 

 

 

"หลังจากเปิดให้บริการโครงการฯ ในปี 2568 ใน 2 ปี แรก ระหว่างปี 2568-25569 เอกชนผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินตามสัญญา จำนวน 70-80 ล้านบาทต่อปี หลังจากนั้นปีต่อไปจะต้องชำระเฉลี่ย 2,500 ล้านบาท"

เรือโทกมลศักดิ์ กล่าวต่อว่า หากดำเนินการลงนามสัญญาร่วมกับเอกชนแล้วเสร็จ เบื้องต้นกทท.ได้ดำเนินจัดทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเลกับกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี วงเงิน 21,320 ล้านบาท เพื่อรองรับงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือตู้สินค้า ท่าเรือชายฝั่ง งานระบบรางและรถไฟ ฯลฯ ซึ่งจะดำเนินการต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันกทท.ได้ว่าจ้าง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอลซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอลซัลแตนส์ จำกัด เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง โครงการฯ วงเงิน 898 ล้านบาท โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กทท.ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (NTP) ให้กับกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา เบื้องต้นอยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ คาดว่าจะดำเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.นี้ หลังจากได้รับการอนุญาตแล้วจะเริ่มดำเนินงานทางทะเลทันที ซึ่งจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน 2 ปี หลังจากนั้นกทท.จะออกหนังสือเริ่มงาน (NTP) ให้กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC เริ่มงานเกี่ยวกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ลานวางตู้สินค้า ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรทั้งหมด เช่น ปั้นจั่นหน้าท่า ฯลฯ ภายในปลายปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการในปี 2568 เพื่อให้ทันการรองรับการขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เริ่มพ.ย.นี้ \"กทท. จ่อลงนาม กลุ่ม GPC สร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3