svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 5.1 แสนสิทธิ สรุปครบจบที่นี่

04 พฤศจิกายน 2564

คนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 5.1 แสนสิทธิ ลงทะเบียน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com วันนี้ รับสิทธิ e-Voucher เพิ่มเป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน สรุปครบจบที่นี่

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว แต่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังมีจำนวนสิทธิคงเหลือ ลงทะเบียนวันนี้ เพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐ จำนวน 3,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินที่ได้รับสิทธิ e-Voucher ทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภค ผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2564 

คนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 5.1 แสนสิทธิ สรุปครบจบที่นี่ คนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 5.1 แสนสิทธิ สรุปครบจบที่นี่

ล่าสุด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ยังมีจำนวนสิทธิคงเหลือ 513,669 สิทธิ จากจำนวนสิทธิทั้งหมด 1,000,000 สิทธิ

คนละครึ่งเฟส 3 เต็มแล้ว ยิ่งใช้ยิ่งได้ ยังเหลือ 5.1 แสนสิทธิ สรุปครบจบที่นี่

 

ลงทะเบียนวันนี้ รับสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพิ่มวงเงินสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) ของรัฐ จำนวน 3,000 บาทต่อคน รวมเป็นวงเงินที่ได้รับสิทธิ e-Voucher ทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยมีผลกับวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ได้ ดังนี้ 

1.ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน 

2.ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001 – 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

 • สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จะมีสิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  จะได้รับสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 86,426 ราย จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 4.8 แสนราย โดยเป็นยอดการใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสม 2,891 ล้านบาท และยอดใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสม 150 ล้านบาท

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” จนกว่าจะครบ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิคงเหลือกว่า 5 แสนสิทธิ

โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้

หลักเกณฑ์สำหรับประชาชน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3
 • ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
 • ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
 • การซื้อ-ขายสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระสินค้าและ/หรือบริการกันแบบพบหน้า (face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือผ่านคนกลาง ไม่ว่าด้วยวิธีใด
 • แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” จะสามารถใช้งานได้ ระหว่างเวลา 6.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
 • ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

สินค้าที่เข้าร่วมโครง(คลิกที่นี่)

ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

ที่มา :  www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office