อัพเดตความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ ถึงไหนแล้ว

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
02 พ.ย. 2564 เวลา 7:54 น. 201

“กรมราง” ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เล็งเปิดให้บริการประชาชนช่วงปี 65 ทั้งหมด 6 ขบวน รองรับผู้โดยสาร 1,260 คน

ดร.พิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง และตรวจสอบประเมินด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM)   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะนี้รถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ที่จะนำมาให้บริการประชาชนในช่วงประมาณปี 2565  จะใช้รูปแบบรถไฟฟ้าล้อยาง จำนวน 6 ขบวน ความเร็วให้บริการประมาณ 50-55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 210 คนต่อขบวน หรือ 6,000 คนต่อชั่วโมง ระยะเวลาการรอคอย (Headways) ประมาณ 3 นาที ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 นาที โดยจะวิ่งผ่านอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างอาคารเทียบบินเครื่องบินรองหลังที่ 1  (SAT-1) กับอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ซึ่งอาคารเทียบฯ 1 จะเปิดให้บริการประมาณปี 2566 

อัพเดตความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ ถึงไหนแล้ว

ทั้งนี้การลงพื้นตรวจติดตามนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของ ขร. ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานตัวรถ APM งานระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOPs ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ ขร. กำหนดแนวทางไว้หรือไม่ โดยจากการตรวจเบื้องต้น พบว่าระบบรถไฟฟ้าล้อยางดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ในส่วนของ SOPs โดยเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำ ทาง ขร. จะได้ประสานติดตามต่อไป

อัพเดตความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้า APM สุวรรณภูมิ ถึงไหนแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง