คนละครึ่งเฟส 3 เหลือ 7.6 หมื่นสิทธิ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับ 4,500 บาท

22 ต.ค. 2564 เวลา 4:00 น. 19.8k

คนละครึ่งเฟส 3 เหลือ 7.6 หมื่นสิทธิ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com วันนี้ รับเพิ่ม 1,500 บาท รวมรับสิทธิ 4,500 บาท เช็คคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ-เงื่อนไขการใช้สิทธิที่นี่

อัพเดทมาตรการเยียวยา "คนละครึ่งเฟส 3" โครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยลงทะเบียนทาง www.คนละครึ่ง.com  รับสิทธิเพิ่ม 1,500 บาท รวมเป็น 4,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 เหลือ 7.6 หมื่นสิทธิ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับ 4,500 บาท

ล่าสุด ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.40 น. ยังเหลือจำนวนสิทธิอีก 76,830 สิทธิ

คนละครึ่งเฟส 3 เหลือ 7.6 หมื่นสิทธิ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับ 4,500 บาท

"คนละครึ่ง เฟส 3"รับเพิ่ม 1,500 บาท

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม. )เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท เพื่อส่งเสริม 4 มาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 64  โดย 1 ใน 4 มาตรการ คือ โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการ อีก 1,500 บาท/คน โดยสามารถใช้จ่ายได้ในเดือน พ.ย. – ธ.ค. 64 รวมเป็น  4,500 บาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 โดยอนุมัติงบประมาณสำหรับ 4 โครงการเพื่อส่งเสริม มาตรการลดค่าครองชีพ ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง รวมทั้งสิ้น 54,506 ล้านบาท  หนึ่งในนั้นมีโครงการคนละครึ่งเฟส 3 รวมอยู่ด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาล จะสนับสนุนเพิ่มในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  รวมรัฐสนับสนุนวงเงินให้ทั้งสิ้น 4,500 บาท/คน สำหรับการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 28 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
 • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50%

ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50%
โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน

โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง”
ไม่เกิน 4,500 บาท ตลอดโครงการ

 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน

โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน

 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น

สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

 • ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น.

ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

 • สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ คลิก

สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง

1 ก.ค.64 – 31 ธ.ค.64

คนละครึ่งเฟส 3 เหลือ 7.6 หมื่นสิทธิ ลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com รับ 4,500 บาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 25.32 ล้านราย  โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 105,444 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,588 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 51,856 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด (22 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.) โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 633.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 326.7  ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 307.1 ล้านบาท 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office ,สรุปข่าวการประชุมครม.19 ต.ค.64 , www.เราชนะ.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง