กรุงไทย ออกสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ กู้สูงสุด 30 ปี เช็คที่นี่

21 ต.ค. 2564 เวลา 1:52 น. 663

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ ไม่จำกัด อายุของผู้กู้ เช็คเงื่อนไขคุณสมบัติที่นี่

ธนาคารกรุงไทย เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่เชื้อโควิด 19 ออกสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งรายเล็ก และ รายใหญ่ เพื่อบรรเทาให้กับลูกหนี้

 

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ สำหรับรายละเอียดดังนี้

 

 

 

วงเงินกู้

  • วงเงินกู้ไม่เกินจำนวนเงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกันคงเหลือ
  •  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4% ต่อปี* ตลอดอายุสัญญา
  • ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
  • ไม่จำกัดอายุของผู้กู้
  • เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้

 

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นผู้รับบำนาญ ผู้รับบำนาญพิเศษ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
  • เป็นผู้กู้รายใหม่เท่านั้น

 

 

กรุงไทย ออกสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้รับบำนาญฯ กู้สูงสุด 30 ปี เช็คที่นี่

เอกสารที่ใช้สมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด

เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (MLR = 5.25% ต่อปี ณ 20 ส.ค. 64)

ยื่นสมัครสินเชื่อภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น.

 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง