ดีเซล 25 บาทต่อลิตรสุพัฒนพงษ์ยันเป็นไปไม่ได้-สรุปชัดตรึงราคาไม่เกิน 30 บาท

20 ต.ค. 2564 เวลา 9:40 น. 105

สุพัฒนพงษ์ยืนยันชัดเจนราคาน้ำมันดีเซล 25 บาทต่อลิตรตามข้อเสนอของสมาคมรถบรรทุกเป็นไปไม่ได้ ลั่นดูแลให้ไม่เกิน 30 บาท พร้อมเข้าใจเจตนาที่ดีของสมาคมรถบรรทุก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาวน์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแนวทางข้อเสนอของสมาคมรถบรรทุกแห่งประเทศไทยซึ่งต้องการให้เปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลงเหลือ 25 บาทต่อลิตรว่า หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มองว่าแนวทางดังกล่าวคงไม่สามารถเป็นไปได้ในขณะนี้ โดยข้อสรุปที่ชัดเจนคือการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ สมาคมรถบรรทุกฯเองยอมรับว่าข้อเรียกร้องให้ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 25 บาทต่อลิตร เป็นตัวเลขราคาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้ในการหารือ ส่วนราคาที่เหมาะสมควรจะอยู่ระดับเท่าใดก็พร้อมที่จะรับฟัง 
"ตนเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของสมาคมรถบรรทุก ซึ่งไม่ต้องการผลักภาระค่าขนส่งไปให้กับผู้บริโภคผ่านต้นทุนการดำเนินงานที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสรับข้อเสนอที่ดีจากสมาคมรถบรรทุกตลอด เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ"

อย่างไรก็ดี การดูแลบรรเทาผลกระทบในเรื่องดังกล่าว รัฐบาลได้มีการแบ่งแยกชัดเจนทั้งส่วนของราคาพลังงานในการมีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ขณะที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกที่เป็นเอสเอ็มอี (SMEs) ก็จะเป็นการช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง