คนละครึ่งเฟส 3 วิธีเติมเงิน G-Wallet หลัง ครม. อนุมัติเพิ่มอีก 1,500 เช็คเลย

20 ตุลาคม 2564

คนละครึ่งเฟส 3 อัพเดทวิธีเติมเงินG-Wallet หลัง ครม.ไฟเขียวให้ กระทรวงการคลัง เติมเงินเพิ่มผ่านแอปฯเป๋าตังจำนวน 1,500 บาท เช็คขั้นตอนที่นี่

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุม้ติวงเงินกู้ให้ กระทรวงการคลัง จำนวน 4 โครงการรวมทั้งสิ้น  54,506 ล้านบาท หนึ่งในนั้นมี คนละครึ่งเฟส 3 รวมอยู่ด้วย

 

ไฟเขียว 42,000 ล้าน เติมเงินคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 1,500 บาท

 

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 42,000 ล้านบาท สำหรับ คนละครึ่งเฟส 3  โดยประชาชนได้รับสิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าและบริการทั่วไป รวมทั้งสามารถซื้ออาหาร และเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านผู้ให้บริการระบบ ขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน อีกจำนวน 1,500 บาทต่อคน

 

เริ่มโอนเดือนพ.ย.

กระทรวงการคลัง จะสนับสนุนเพิ่มในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  รวมรัฐสนับสนุนวงเงินให้ทั้งสิ้น 4,500 บาท/คน สำหรับการใช้จ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนไม่เกิน 28 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้ว

 

ลงทะเบียนวันนี้รับรอบเดียว 4,500 บาท

 

สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3  ซึ่งสิทธิคงเหลือกว่า 1 แสนสิทธิ หากลงทะเบียนวันนี้ ลงทะเบียนสำเร็จ กระทรวงการคลัง โอนเงินรอบเดียวผ่านแอปฯเป๋าตังจำนวน  4,500 บาท

ขั้นตอนเติมเงิน

เติมเงินผ่านแอพฯธนาคาร คลิก ไปยังแอปฯเป๋าตัง

1.เลือกเมนูเติมเงิน

2.เลือก เติมเงิน G-Wallet (G-Wallet)

3.ระบุ หมายเลข G-Wallet 15 หลัก

4.ระบุจำนวนเงิน และกดปุ่ม “ถัดไป”

5.ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน”

6. กดปุ่ม เสร็จสิ้น ทำรายการสำเร็จ

 

คนละครึ่งเฟส 3 วิธีเติมเงิน G-Wallet หลัง ครม. อนุมัติเพิ่มอีก 1,500 เช็คเลย

2. เติมเงินผ่าน QR code พร้อมเพย์ 

-เลือกเมนู "เติมเงินเข้า G-Wallet"

-ไปที่ธนาคารที่ต้องการเติมเงิน 

-คลิกเมนู "QR พร้อมเพย์" (หมายเลข 2 ตามภาพ)

-กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์ ลงในโทรศัพท์มือถือ

-เปิดแอพฯธนาคารที่มีเพื่อเติมเงิน โดยเลือกเมนู "สแกน" หรือ "สแกนจ่าย"

-คลิกกดที่ปุ่มรูปภาพ เลือก QR พร้อมเพย์ ที่บันทึกไว้ในมือถือของคุณ แล้วใส่จำนวนเงินที่ต้องการและทำการเติมเงินปกติ 

 

3. เติมเงินผ่านตู้ ATM 

สามารถเติมเงินผ่านตู้ ATM ได้หลากหลายธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาตทหารไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์

 

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอใหม่)

 • ตรวจสอบข้อมูล
 • เลือก เติมเงิน
 • เลือก เติมเงิน พร้อมเพย์
 • เลือก ประเภทบัญชี
 • ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 • เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ

การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (หน้าจอเก่า)

ตรวจสอบข้อมูล

 • เลือก เติมเงิน/สมัคร/บริการ พร้อมเพย์
 • เลือก เติมเงินพร้อมเพย์
 • เลือก ประเภทบัญชี
 • ระบุ หมายเลข G-Wallet ID 15 หลัก และ จำนวนเงิน
 • เลือก ตกลง เพื่อยืนยันรายการ

คนละครึ่งเฟส 3 วิธีเติมเงิน G-Wallet หลัง ครม. อนุมัติเพิ่มอีก 1,500 เช็คเลย

เงื่อนไขการใช้สิทธิของประชาชน

 • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
 • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” จากเดิมจำนวน 3,000 บาท เพิ่มอีก 1,500 บาท ตลอดโครงการ
 • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
 • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
 • ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้.

 

ที่มา: คนละครึ่ง