เติมเงินเพิ่ม"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -กลุ่มเปราะบาง" รับ 2 เดือน เช็กวันโอน

20 ต.ค. 2564 เวลา 7:08 น. 13.3k

เติมเงินเพิ่ม"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - กลุ่มเปราะบาง" ช่วยลดค่าครองชีพ 15.84 ล้านคน รับโอนเงินเพิ่มรายละ 300 บาท /เดือน นาน 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.64 เช็กวันโอน

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้อนุมัติงบประมาณภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯเพิ่มเติม พ.ศ.2564 กว่า 9.5 พันล้านบาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ  โดยเพิ่มวงเงินในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3บัตรคนจน ) จำนวน 8,122 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเปราะบาง ) จำนวน 1,383 ล้านบาท  โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 15.84 ล้านคน 

 

เติมเงินเพิ่ม"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -กลุ่มเปราะบาง" รับ 2 เดือน  เช็กวันโอน

กลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 โครงการ มีดังนี้ 

 

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 3 เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาทต่อคน) ให้แก่ผู้มีบัตรฯ จำนวนไม่เกิน 13,537,294 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 500 บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติม จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564 (รวม 600 บาทต่อคน) ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ จำนวนไม่เกิน 2,306,469 คน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 500 บาทต่อคนต่อเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2564

ไทม์ไลน์การโอนเงินช่วยเหลือ

  • วันที่ 1 พ.ย 64 จำนวน 200 บาท รับเพิ่มอีก 300 บาท รวม 500 บาท
  • วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท รับเพิ่มอีก 300 บาท รวม 500 บาท

 

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรฯ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 13.54 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 10,515.1 ล้านบาท
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือฯ มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวนกว่า 1.21 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 770.5 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง