ฟินิกซ์ สเตชั่นผนึก สสว.-ธพว. หนุนเปลี่ยนปั๊ม LPG เป็นปั๊มน้ำมัน

14 ต.ค. 2564 เวลา 10:36 น. 138

ฟีนิกซ์สเตชั่นจับมือ สสว. และธพว. ขยายช่องทางธุรกิจ เติมแหล่งทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG เป็นสถานีบริการน้ำมันฟีนิกซ์

นายโกศล แสงรังษี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารฟีนิกซ์ สเตชั่น เปิดเผยว่า  บริษัทได้ดำเนินการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการปรับปรุงปั๊มแก๊สLPG เป็นสถานีบริการน้ำมันฟีนิกซ์ให้กับผู้ประกอบการ LPG
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการใช้แก๊ส LPG สำหรับภาคการขนส่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2564  หรือลดลง 12%  ทำให้ราคาของแก๊ส LPG ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ใช้แก๊ส LPG ในภาคการขนส่ง เช่น รถแท็กซี่หันมาใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินกันมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ปั๊มแก๊ส LPG เริ่มทยอยปิดตัวลงซึ่งฟีนิกซ์ สเตชั่น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงเสนอแผนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPGให้สามารถดำเนินธุรกิจประกอบกิจการต่อไปได้  จึงทำให้เกิดโครงการ Phoenix Station Plus เพื่อเข้าไปช่วยหลือผู้ประกอบการ LPG

นายโกศล กล่าวต่อไปว่า สสว. เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก SME D Bank สำหรับการปรับปรุงปั๊มแก๊ส LPG ให้เป็นพลังงานทางเลือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ให้มีทางเลือกมากขึ้นด้วยการขยายช่องทางการตลาดเป็นปั๊มน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ฟีนิกซ์ สเตชั่น เนื่องจากโครงสร้างและขนาดของปั๊มแก๊ส LPG ใกล้เคียงกับไมโคร สเตชั่น ของฟีนิกซ์ สเตชั่น

หนุนเปลี่ยนปั๊ม LPG เป็นปั๊มน้ำมัน

และที่สำคัญคืองบประมาณการลงทุนของไมโคร สเตชั่น มีการลงทุนไม่สูงมาก แต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคืนทุนไว จึงคิดว่าแนวทางดังกล่าวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้ประกอบการปั๊มแก๊ส LPG ในอนาคต โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 30 สถานี

นอกจากนี้ ฟีนิกซ์ สเตชั่นมีแผนที่จะเปิดบริการสถานีบริการน้ำมันแบรนด์ใหม่ในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี 2564 นี้  ทั้งที่เป็นสถานีบริการน้ำมันของฟีนิกซ์ สเตชั่นและปั๊มที่เปลี่ยนจากปั๊มแก๊ส LPG โดยจะเปิดให้บริการในเส้นทางสายรองในเขตปริมณฑล และในต่างจังหวัด โดยเริ่มที่ อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะเป็นทั้งสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่จนถึงสถานีบริการน้ำมันรูปแบบไมโคร สเตชั่น

แท็กที่เกี่ยวข้อง