svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อินฟอร์มาผนึกพันธมิตรดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

08 ตุลาคม 2564

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมมือกับเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ และโซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในงาน ASEW & PVA Virtual Edition

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า  อินฟอร์มาฯ ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด รวมถึงภาครัฐและเอกชน
ผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดภายใต้งาน  ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA 2021 (ASEW & PVA) - Virtual Edition 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) เทคโนโลยีปั้มวาล์ว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยงานดังกล่าวจะนำเสนอผ่านนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะผสานความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจัดสัมมนาออนไลน์ Virtual Conference และเชื่อมโยงผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกผ่าน Virtual Marketplac
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนับสนุนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาด รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศ Net Zero Carbon Emissions ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก และเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้พบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทด้านพลังงานชั้นนำของโลก เพื่อรองรับกับความต้องการใช้พลังงานในอนาค

"งาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK AND PUMPS & VALVES ASIA (ASEW & PVA) - Virtual Edition เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีปั๊ม วาล์ว อัจฉริยะและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องครั้งสำคัญของภูมิภาคอาเซียน บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 64"
นายสรรชาย กล่าวต่อไปอีกว่า งานดังกล่าวยังมีกิจกรรมที่พร้อมจะผลักดันให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน ทั้ง นิทรรศการและการประชุมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Conference) จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ที่มาร่วมนำเสนอและเสวนาในประเด็นต่างๆ ครอบคลุม นวัตกรรมการพัฒนาพลังงานทางเลือก ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ การบริหารจัดการพลังงานด้วย AI และเทคโนโลยี 5G  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 

สรรชาย นุ่มบุญนำ
รวมถึงความก้าวหน้าของ EV และแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน อาทิ การประชุมนานาชาติว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Asia International Conference ,RE100 Thailand:ความท้าทายของประเทศไทย ในการมุ่งสู่ Carbon Emission Net Zero และ Energy Transition ที่เป็นธรรม 
,iEVTech 2021การประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า , ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference ,การปรับตัวของชุมชนพลังงานและชุมชนเกษตรอัจฉริยะในยุค New Normal และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวให้ก้าวไกล พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ยังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ Virtual Marketplace เพื่อเป็นพื้นที่พบปะซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในอุตสาหกรรมพลังงาน สิ่งแวดล้อมและปั้มวาล์ว ซึ่งได้รวบรวมผู้ประกอบการทั้งในอาเซียนและทั่วโลก ไว้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่
ระบบบริการนัดหมายล่วงหน้า (Pre-Matching) เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการเจรจาธุรกิจ รวมถึง โซนกิจกรรม Next Innovation Center ที่รวม 2 เวที ไว้ด้วยกันอย่างเวที Innotech Talks เป็นเวทีแบ่งปันวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีปัจจุบันจากบริษัทชั้นนำและเวที Energy Tech 4.0 นำเสนอนวัตกรรมและต้นแบบการวิจัยด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยเพื่อโอกาสการต่อยอดผลงานสู่ระดับเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งผู้ร่วมจัดแสดงภายในงานอีกกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำจากทั้งจากไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า มากกว่า 4,000 ราย  

กิตติศักดิ์ เงินงอกงาม
นายกิตติศักดิ์ เงินงอกงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด้านระบบพลังงาน บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 (covid-19) อาจทำให้การลงทุนด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เช่น สถานียานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Station อาจล่าช้าไปบ้างจากต้นปี แต่ปัจจุบันทุกอย่างเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้ง แผนงานต่างๆ ที่ลูกค้าของทางเดลต้าเคยชะลอไปก็กลับสู่การเดินหน้าตามแผนเดิม และจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านพลังงานสู่ความยั่งยืนมากขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ หันมาให้ความสำคัญ ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
การจัดงาน ASEW Virtual Edition บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครั้งนี้ จะสามารถตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมด้านพลังงานได้อย่างตรงจุด เพราะเป็นโอกาสที่บริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยเดลต้าเองได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเรื่อง โซลาร์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ สถานียานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นด้านพลังงานอื่นๆ  ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดง อาทิ โมเดลใหม่ของ Solar  Energy  นวัตกรรมด้านการผลิต Battery เป็นต้น
“เดลต้า ตั้งเป้าในการเป็นผู้จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายหลักคือการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักในการผลิตสินค้าให้ได้ 100% ในปี ค.ศ. 2030 (RE100) โดยเริ่มที่ 35 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2025 ซึ่งก็ต้องเร่งรัดพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในหลายธุรกิจก็มีเป้าหมายใหม่ คือ การเป็น EV100 หรือ RE100 เช่นกัน โดยหวังว่างานนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในการเดินหน้าสู่การอนุรักษ์และเดินหน้าบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และพร้อมสู่การเป็นสมาร์ท ซิตี้และอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต”  
มร.เจมส์ ฮิกกิ้น ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท โซล่าเอดจ์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยใน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามากว่าหนึ่งทศวรรษที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทมีได้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน การเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศเสมอมา

มร.เจมส์ ฮิกกิ้น
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลก บริษัทฯได้ปรับประยุกต์โซลูชันพลังงานอัจฉริยะให้ตรงกับความต้องการ เพื่อช่วยพัฒนาภูมิทัศน์อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic: PV) ของประเทศไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยฟังก์ชันด้านความปลอดภัยชั้นนำของอุตสาหกรรมที่รวมเข้ากับโซลูชั่นอินเวอร์เตอร์ เทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีของโซล่าเอดจ์ นั้น ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุด เช่น มาตรฐาน NEC 2017/20 และ UL 3741 ในทวีปอเมริกาเหนือ 
มร.เจมส์ ฮิกกิ้น กล่าวอีกว่า เพื่อพัฒนาพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ทาง บริษัทยังได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดพลังงานที่หลากหลายเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โซลูชันการจัดเก็บแบตเตอรี่และการสำรองข้อมูล การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการพลังงานในบ้าน  บริการ Grid และโรงไฟฟ้าเสมือนจริง และโซลูชันการจ่ายไฟแบบต่อเนื่อง (UPS) 
“บริษัทเราให้ความสำคัญกับการทำตลาดในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ที่ปลอดภัยด้วยระบบ Rapid Shutdown (RSD) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน"