รฟม.ขยายเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู 290วัน เปิดให้บริการระยะแรกปี65

26 ก.ย. 2564 เวลา 4:24 น. 1.2k

รฟม.ขยายเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูระยะที่1 ออกไปอีก290วันตามมติ คณะกรรมการรฟม. เหตุต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง 2สถานี-ติดอุปสรรคเข้าพื้นที่ ทับซ้อน พื้นที่เดียวกันกับกรมทางหลวง เปิดบริการเดินรถระยะที่1ปี2565 ให้บริการเต็มรูปแบบทั้งโครงการปี2566

 

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 290 วัน อันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย

สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตน์ (PK26) ปัญหาอุปสรรคการยกชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าติดตั้งบริเวณทางวิ่ง อันเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการดับไฟฟ้าได้ตามแผนงาน และปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการฯ ที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน

ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ กับ โครงการ Floodway ของกรมทางหลวง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างของสถานีแจ้งวัฒนะ 14 (PK11) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) และสถานีทีโอที (PK13) รวมถึงกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Bulk Substation 02) ที่สถานีแยกปากเกร็ด (PK06) อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาดังกล่าว ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ร่วมด้วยได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด

รฟม.ขยายเวลาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู 290วัน เปิดให้บริการระยะแรกปี65

ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานได้จัดทำแผนการเปิดให้บริการเดินรถบางส่วน (Partial Operation) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เริ่มจากปลายทาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ (Depot) และเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึง สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร

โดยยังไม่เปิดให้บริการที่สถานีนพรัตน์ (PK26) ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) และรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลักสี่ (PK14) รวมถึงผู้โดยสารที่มาติดต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2565

ระยะที่ 2 เริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ (Depot)และเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึง สถานีถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565  และระยะที่ 3 เปิดให้บริการเต็มรูปตลอดเส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึง สถานีมีนบุรี (PK30) เป็นระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2566

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง